Kam bus naudinga Nacionalinė kolektyvinė sutartis: darbuotojams ar Vyriausybei?

Gegužės 12 d. vyko LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR finansų ministerijos ir Lietuvos profesinių sąjungų atstovų pasitarimas dėl planuojamos pasirašyti Nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Ši sutartis turėtų būti reikšmingas ir dirbantiesiems naudingas dokumentas, kuris išsamiau apibrėžtų darbo (tarnybinius) santykius, užtikrintų geresnį atstovavimą darbuotojų interesams, numatytų papildomas socialines garantijas sutartį pasirašiusių nacionalinių profesinių sąjungų nariams.

Sutarties sąlygų įgyvendinimui reikalingos valstybės biudžeto lėšos, tačiau diskusijoje dalyvavęs LR finansų ministerijos atstovas, kalbėdamas apie finansinę reikalo pusę, optimizmu netryško. Pasak jo, iki šių metų liepos mėnesio bus neįmanoma pasakyti, kokia lėšų suma galės būti skirta Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytoms garantijoms dirbantiems asmenims.

Išklausęs pesimistinių prognozių, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis pasiūlė iš esmės nestabdyti Nacionalinės kolektyvinės sutarties derybų ir pasirašymo,  pasiliekant galimybę sutartį metų eigoje koreguoti, atsižvelgus į realią finansinę situaciją.

„Sandraugos“ vadovas posėdžio dalyviams taip pat pristatė jau anksčiau LR Vyriausybei nusiųstus pasiūlymus, iš kurių vienas – įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonių skirti profesinių sąjungų deleguotus atstovus – ne tik nieko nekainuotų valstybei, bet ir padėtų formuoti socialiai atsakingesnes įmonių veiklos strategijas, padidintų valdymo skaidrumą bei efektyvumą.

Deja, tenka konstatuoti, kad dalis profesines sąjungas atstovaujančių asmenų labiau rūpinasi ne dirbančiųjų interesais, o siekiu patenkinti tuščią garbės troškimą ir žūtbūt primesti savo derybinę valią kitoms organizacijoms.

„Labai liūdna, bet man susidarė įspūdis, kad kai kurie  profsąjungiečiai yra pasirengę pasirašyti bet kokį susitarimą, nekeldami klausimo, kokia iš to bus reali nauda darbuotojams. Esu įsitikinęs, kad profesinių sąjungų veiklos esmė yra iškovoti kuo geresnes darbo sąlygas savo nariams, o ne išduoti jų interesus vos tik pasitaikius pirmai progai“, – su kartėliu sakė K. Juknis.

LPS „Sandrauga“ pirmininkas kritiškai vertino tokį kolegų trumparegiškumą.

„Kol sutartis nėra visapusiškai naudinga, tai nėra reikalo ir jos pasirašyti. O jeigu šiai valdžiai stinga noro ar galimybių padėti dirbantiesiems, galime palaukti rudens – gal kitos sudėties Vyriausybė turės ir kitokį požiūrį?“, – svarstė Kęstutis Juknis.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.