Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai – tarp biurokratinių girnų

tamasuniene

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ buvo priversta kreiptis į Vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę su reikalavimu įvertinti jai pavaldžių įstaigų tarnautojų nesuprantamus ir negeranoriškus veiksmus. Profesinė sąjunga atstovaudama Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnams susidūrė su dar neregėtu ministerijos valdininkų ir VST vadovybės  cinizmu – įžūliu išsisukinėjimu ir vengimu pateikti informaciją, kuri yra būtina siekiant apginti teisėtus pareigūnų interesus. Reikalas, iš esmės, būtų labai paprastas: neseniai vyko VST pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai, dalis jų nesutiko su vertinimo išvadomis ir nusprendė pabandyti savo tiesą įrodyti teisme.

Jiems atstovaujanti profesinė sąjunga oficialiai paprašė, kad valstybės institucijos pateiktų visus reikalingus dokumentus, tačiau vietoje dalykiško atsakymo gavo… biurokratinę abrakadabrą ir užsispyrėlišką atsirašinėjimą. Nėra iki galo aišku, ko tokiais savo veiksmais siekia ministerijos klerkai, tačiau Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ gali tik konstatuoti, kad aplaidus ir negeranoriškas valstybės tarnautojų elgesys apriboja bei paneigia pareigūnų teisę kreiptis į teismą, kuri jiems numatyta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikos, Lietuvos Respublikos vidaus statuto nuostatose.

„Sandraugos“ teisininkai nori priminti įstatymų labirintuose pasiklydusiems ir nuo tarnystės Lietuvai pervargusiems valdininkams, kad oficialioje konstitucinėje justicijoje ne kartą konstatuota, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą. Šios teisės negalima apriboti ar paneigti, o asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų.

Būtų gražu, kad pagarba žmogui ir įstatymams taptų vertybe ir savaime suprantamu dalyku visoms valstybės institucijoms.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.