„Popieriniai posėdžiai“

businessman-run-holding-lot-documents-his-hands-vector-572936932020 m. rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu vyko LR darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdis, kuriame Lietuvos profesinę sąjungą “Sandrauga” atstovavo teisininkas Lukas Čapas.
Posėdžio metu plačiausiai buvo aptarta korona viruso plitimo valdymo priemonių, prevencinių priemonių taikymas, bei darbo organizavimas pandemijos akivaizdoje. Taip pat pristatyti būsimi pakeitimai savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie bus įgyvendinami per Valstybinę darbo inspekciją. Pastaroji įgys teisę kontroliuoti savarankiškai dirbančių asmenų darbą. Tai bus atliekama savarankiškai dirbančius asmenis supažindinant su darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Svarbu paminėti, kad tai bus teisės aktuose numatytas įpareigojimas žinoti pačiam savarankiškai dirbančiam asmeniui, o Valstybinė darbo inspekcija reikalavimo teisę galės įgyvendinti tik turėdama tam tikrą teisinį pagrindą, kitaip tariant atsiradus su tuo susijusiam pažeidimui. Šių pokyčių poreikis atsirado siekiant suvaldyti savarankišką darbą tokiose srityse kaip statyba, miškininkystė, žemės ūkis, dirbantiems žmonėms.
Didžiąją dalį vykusio posėdžio sudarė pranešėjų pateikiami statistiniai duomenys ir bendra informacija teoriniame lygmenyje. Išliekamosios vertės juose daug atrasti nepavyktų, kadangi minėti faktai buvo paliesti per daug, jų neplėtojant taip apsiribojant pristatant tik tam tikras gaires konkrečioje srityje. Taigi galima teigti, kad pateikta informacija būtų labiau vertinga ir naudinga susipažinti jeigu būtų įvardinti konkretūs įgyvendinti darbai, vykdomų projektų praktinė pusė ir iš to atsirandantys pasiekti rezultatai.
Deja, kartais valstybės tarnautojai siekia pasidėti varneles ir atsižymėti „nuveiktus darbus“. Laiką turėtume branginti visi visada ir teikti pastabas laiku, kad „popierinių kalbų apie orą ir bites“ būtų kuo mažiau.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.