Ko minimaliai tikisi profesinės sąjungos iš ateinančios vyriausybės?

Šiandien įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir dar kelių profsąjungų atstovų susitikimas su LR Prezidentu – Gitanu Nausėda. Susitikimo pradžioje J.E Prezidentas Gitanas Nausėda pasakė įžanginę kalbą kurioje palietė dažnai minimą socialinio dialogo siekiamybės ir lūkesčius siekiant gerovės valstybės, taip pat šiuo metu aktualią kovą su pandemija. Toliau suteikė galimybę pasisakyti profesinių sąjungų lyderiams: LPSK – I. Ruginienei, LPS „Solidarumas“ – K. Krupavičienei , LPS „Sandrauga“- K. Jukniui.

Lietuvos profesinės sąjunga, ,Sandrauga“ šiuo sudėtingu laikotarpiu pastebi, jog paskutiniuoju laikotarpiu užimtumo tarnyboje darbo ieško apie 30 tūkstančių asmenų, kuriems iki pensinio amžiaus liko mažiau nei 5 metai. Akivaizdu ir tai, kad solidesnio amžiaus darbuotojų integracija į darbo rinką yra lėtesnė ir sudėtingesnė. Neramina ir tai, kad pasikeitus situacijai ir grąžinus darbo jėgos judėjimo laisvę didelė Lietuvos piliečių dalis neišvengiamai emigruos ne tik dėl ekonominių sąlygų, bet ir socialinio teisingumo ignoravimo darbo teisėje.

Iš esmės būtinas kuo skubesnis darbo Kodekso 115 straipsnio keitimas, nes nemokėjimas už viršvalandinį darbą tapo norma. Suminė darbo laiko apskaita masiškai pradėta įvedinėti valstybiniame, viešajame sektoriuje.

Pirmas suminės darbo laiko apskaitos praktiką pradėjo taikyti buvęs policijos departamento vadovas L. Pernavas. Pasekmė – tūkstančiai pareigūnų negavo ir nebegauna apmokėjimo už viršvalandinį darbą, nuskriaustos šeimos ir nusivylimas ateitimi. Išvada viena: prieš įvedant suminę darbo laiko apskaitą būtinas profesinės sąjungos arba, kur jos nėra, Valstybinės darbo inspekcijos sutikimas ataskaitiniam laikotarpiui.

Kolektyvinių sutarčių sudarymui ir pasirašymui atkakliai ir net atvirai priešinasi Švietimo, Mokslo ir Sporto, Socialinių reikalų, Vidaus reikalų, Susisiekimo ministerijų  ilgametis valstybės tarnautojų kontingentas. Būtinas švietimas ir kitos priemonės Kolektyvinių sutarčių kontekste visame valstybiniame sektoriuje.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis: „ Mūsų valdžia labai priklausoma nuo kapitalo todėl ir poslinkių nėra“

Privačiame sektoriuje, kuriam100606173_678341332957682_1046015546656555008_ne Kolektyvinių sutarčių sudarymas smarkiai atsilieka, būtinas šalių suinteresuotumas. Darbdavys turi aiškiai matyti ne tik teorinę, bet ir praktinę naudą sudarydamas ir pasirašydamas kolektyvinę sutartį. Skandinavijos šalyse, kuriose yra vienas aukščiausių pragyvenimo lygių pasaulyje, darbo santykiai, socialiniai, ekonominiai klausimai sprendžiami tik kolektyvinių sutarčių, derybų principu.

Skaidrumo ir sankcijų taikymas už šiurkščius darbo įstatymų pažeidimus.

LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis susitikimo metu, LR Prezidentui pateikė pasiūlymą apsvarstyti valstybės tarnybos, pareigūnų, atleistų iš tarnybos ne už tyčinius nusižengimus, galimybę po kurio laiko grąžinti tęsti tarnybą. Šią pataisą turi reglamentuoti įstatymas.

Taip pat pirmininkas pabrėžia, kad dabartiniame darbo kodekse darbdavys gali nemokėti darbo užmokesčio, kol darbo ginčų komisija nepriima sprendimo. Jokių sankcijų už tai darbdaviui nėra. Manome, kad būtinas sankcijų taikymas ir atgrasinančių priemonių įtvirtinimas, kai darbdavys šiurkščiai pažeidžia darbuotojo teises.

Taip pat pastebimas šiuo metu aktualus klausimas dėl pagalbos jaunoms šeimoms, kurios augina mažus vaikus ir turi būsto paskolas. Siekiama pagerinti būsto paskolos grąžinimo sąlygas ar suteikti mokesčių lengvatas.

Tarptautinio pervežimo sektoriuje neišvengiamai trūksta skaidrumo atsiskaitant su  tolimųjų reisų vairuotojais. Dėl šios priežasties negalima kontroliuoti „šešėlio“ šiame sektoriuje, taip pat pasunkėja ir pailgėja darbo ginčų sprendimas. Tad LR Prezidentui pateikti siūlymai dėl darbo užmokesčio išmokėjimo tolimųjų reisų vairuotojams tik bankiniu pavedimu.

Tačiau į šios problemos negali panaikinti dėl didelių bankinių mokesčių. Mažai uždirbantiems asmenims tai bus per didelė našta.

Dėl MMA pasisakė Kristina Krupavičienė LPS „Solidarumas “pirmininkė: „MMA neturi būti mažesnis nei 50% vidutinio šalies BVP“

Europoje kur stiprunnamedios ekonomikos – stiprios ir profesinės sąjungos.

LPS  „Sandrauga“ dar šiais metais aštriai kritikavo opozicijoje buvusios Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio frakcijos užregistruotą įstatymo projektą. Pataikaudami verslui, Seime siekė įteisinti naują ,,nenustatytos apimties“ darbo sutarties rūšį, kur darbdaviai savavališkai galėtų darbdaviams mokėti ne nustatyta MMA, bet savo nuožiūrą nustatyta darbo užmokestį, kad ir už 8 Eur./ mėn. Tai akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas, naudingas tik verslui.

Iki šiol visos valdžios per nepriklausomybės laikotarpį  kiek įmanydamos skaldė ir silpnino profsąjungas, siekdamos tik asmeninių, partinių ir grupinių interesų. Apie  šviesios ateities viziją buvo galima išgirsti tik rinkiminėse agitacijose…

Šiandien turime dėt i pastangas, kad darbo santykiuose būtų užtikrintas socialinis gynimas, ypač apmokėjime už darbą ir tinkamų darbo sąlygų darbo vietoje sudarymas.

Visi bet kokiu atveju turime galėti naudoti visas Europoje išbandytas priemones ginant savo interesus. Ir kažko nedaryti, karantinu negalima pasiteisinti – jis nesitęs amžinai.

„Net ir viruso pašonėje turime ginti darbuotus ir jų teises“ reziumavo LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Aut: Teisininkė Ieva Dambrauskaitė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.