Šiais metais Ministras nesidomėjo AB ,,Kelių priežiūra“ darbininkų besitęsiančiomis bėdomis

Ilgai eitas kelias iki kolektyvinės sutarties AB „Kelių priežiūra“ pasirašymo ir jau ne kartą viešumoje nagrinėjama ir aptariama AB “ Kelių priežiūra“ darbininkų tragiška padėtis. Šioje įmonėje įprasta, jog darbdavys laviruoja tarp įstatymų sąvokų ir vis dar menkina darbuotojus pasinaudodamas esminėmis įstatymų spragomis. Nors minimos įmonės darbuotojai ir taip kone kasdien pluša itin sunkiomis, kartais net antisanitarinėmis sąlygomis, tačiau bendrovės vadovybė, pasitarusi su trupinių nuo valdžios stalo besitikinčiomis, save  profesinėmis sąjungomis vadinančiomis organizacijomis, nusprendė dar labiau pasityčioti iš dirbančiųjų.

Šiai dienai prieita prie tokios situacijos, jog kolektyvinės sutarties projektas vėl neproporcingai naudingesnis darbdaviui, o apgaule pateikiant darbuotojams ne visą kolektyvinės sutarties projektą, o tik SANTRAUKĄ kuri kaip miražas pateikia tik vieną šio dokumento pusę „Kelių priežiūra“ darbininkai verčiami ją pasirašyti t. y. užsimauti kilpą ant kaklo darbo santykiuose ir leisti toliau būti įžūliai išnaudojamiems. LPS ,,Sandrauga“ nariai, dirbantys  AB ,,Kelių priežiūra“ klausia ne tik mūsų bet ir LR susisiekimo Ministro – kodėl generaliniam direktoriui leidžiama taip neteisingai elgtis su žmonėmis?

Pažymėtina, kad šią kolektyvinę sutartį savo parašais patvirtino Marijampolės, vakarų regiono darbuotojų ir „Solidarumas“ profsąjungų atstovai. Lietuvoje, kaip ir visur yra visokių „darbuotojų atstovų“– vienos gina darbuotojų interesus, o kitos – paklusniosios ir vienareikšmiškai atsidavusios darbdaviui.

Dėl esamos sback-view-standing-engineer-small-asphalt-roller-duty-repairing-repairing-asphalt-road-workers-road-construction-industry-teamwork_157563-1-1ituacijos ir sveikam protui prieštaraujančių nuostatų nurodytų VĮ ,,Kelių priežiūra“, LPS ,,Sandrauga“ jau anksčiau kreipėsi dėl destruktyvaus socialinio dialogo su įvairiomis bendrovėmis, tačiau nei viena valstybinė institucija, kuriai priklauso prižiūrėti įstatymų laikymąsi, nerodo jokios iniciatyvos spręsti susidariusią situaciją. Juk nenormalu, kad imperatyvių darbo kodekso nuostatų reikšmę reikia įrodinėti darbdaviams arba valstybinių institucijų vadovams, bendrovių valdybų nariams.  Po nedidelių korekcijų, bendrovė  vis tiek į  kolektyvinės sutarties projektą įrašė tokias nuostatas, kurios dar labiau leis išnaudoti darbininkus, verčiant juos dirbti viršvalandinį darbą. Paprastas pavyzdys:  jei Darbo kodeksas leidžia maksimalią viršvalandžių trukmę iki 180 valandų per metus, tai Generalinis direktorius su DARBDAVIAMS ATSTOVAUJANČIŲ ,,profsąjungų“ veikėjais nusprendė, kad darbuotojai dirbs 260 valandų viršvalandžių per metus!!! O viršvalandinį darbą darbininkai dirbs ne taip , kaip nustato Darbo kodeksas, bet ,,esant gamybiniam būtinumui“!. Tai apgailėtinai bjaurus laviravimas tarp sąvokų. Susisiekimo ministerijos vadovai turėtų paaiškinti  AB ,,Kelių priežiūros“ vadovui, kad profsąjungų pagrindinė misija – ginti ir atstovauti dirbančiuosius, o ne rinkti informaciją iš dirbančiųjų ir ją perdavinėti darbdaviui.

Taip pat šioje sutartyje profsąjungų atstovai įsipareigoja ,,laiku informuoti darbdavį apie sužinotą informaciją iš darbuotojų“.  Tai akivaizdus profesinės sąjungos idėjos ir principinių nuostatų menkinimas. Šiuo punktu šiurkščiai nusižengiama Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo  3str. kuriame nurodoma, jog draudžiama darbdaviams, asmenims kištis į profsąjungų veiklą. Taip siekiama, jog darbuotojai neturėtų jokio atramos taško ir būtų mėtomi pagal darbdavio norus, negalėdami apginti savo teisių.

Visi argumentai dėl galimo nelaimingų atsitikimų padidėjimo, neigiamos įtakos sveikatai, šeimyniniam gyvenimui bei bendrovės veiklai Susisiekimo Ministerijos – nepasiekė, nors turėjo pasiekti.

LPS ,,Sandrauga“ mano, kad tokiu Lietuvai sunkiu metu naudotis proga ir  bet kokia kaina siekti pelno, bei dar labiau skurdinti darbininkus tiesiog netoleruotina. Tikėkimės kad Susisiekimo Ministras ras galimybę perskaityti VĮ „Kelių priežiūrą“ „šedevrą“.

VĮ „Kelių priežiūra“ administracija pateikdama  Kolektyvinės sutarties Santrauką 2020 12 18 kreipėsi į  šioje įmonėje dirbančius darbininkus:

„Džiugu, kad po ilgo šalių dialogo pavyko pasiekti susitarimą. Svarbu turėti bendrą tikslą vieningai atstovauti darbuotojų interesus ir žengti ta pačia kryptimi.“

Manome, kad toks susitarimas ir kryptis žmones grąžins tik į tamsą, į praeitį…

„Sandrauga“ daugiau nei 20 metų įvairiose situacijose gynė ir ateityje gins darbuotojų interesus. Svarbiausia, kad žmonės žinotų ir skirtų pelus nuo grūdų.“…- sako LPS „Sandrauga“ pirmininkas K .Juknis .

To ir linkime ateinančiais metais!

Aut: LPS „Sandrauga“ teisininkė Ieva Dambrauskaitė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.