Pavasario dar teks palaukti. Iki tol būkime atidūs ir atsargūs.

Sulaukėme tikros žiemos su visu jos grožiu, jėga ir pavojingumu. Džiaugdamiesi gražiomis snaigėmis ir sniego seniais, nepamirškime būti ypatingai atsargiems. Slidūs keliai ir pavojingos eismo sąlygos yra išbandymas ne tik eismo dalyviams, bet ir statybininkams, kelininkams, pareigūnams ar kitiems žmonėms dirbantiems lauke. Kelią prižiūrinčių įmonių darbuotojai dirba pamainomis pagal įvestą, nenaudingą darbuotojui, suminę darbo laiko apskaitą. Už kenksmingą sveikatai, šeimai, suminės darbo laiko apskaitos įvedimą, darbuotojai turi „dėkoti“ buvusiam premjerui „ butkevičiui ir ko“

darbas-ant-stogo-ziema-584fe153b9561Nepamiškime, kad žiemos metu ypatingai padidėja nelaimių, traumų tikimybė. Todėl verta prisiminti, jog  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 43 straipsnis nurodo kad įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą ar iš darbo, taip pat įvykiui darbe, jeigu patiriama žala sveiktai, privaloma apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui. Apie incidentus pranešama įmonės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Tuo tarpu darbdavys, darbdavio įgaliotas asmuo ar jį atstovaujantis asmuo privalo apie nelaimingą atitikimą pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patyrė žalą sveikatai, bet jo sveikatai nėra sunkiai pakenkta, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo. Tačiau esant darbuotojo mirčiai ar sunkiam sveikatos sutrikdymui privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai ir Valstybinei darbo inspekcijai apie visus įvykius darbe.

Šioje situacijoje susiduriama su tuo, kad darbdavys bijodamas atitinkamų institucijų apsilankymo įmonėje, neįvydo šios prievolės ir nepraneša apie nelaimingą įvykį darbo metu. Todėl asmenys, esantys Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariais turi kreiptis į juos atstovaujančią profsąjungą ir pranešti apie įvykusį įvykį darbe, kad apsisaugotų nuo sukčiavimo, net ir šioje situacijoje. Jei pats asmuo to padaryti negali, visada gali už jį kreiptis ir pranešti kiti asmenys, kolegos, giminaičiai, kurie žino visas aplinkybes ir gali suteikti tikslios informacijos.

Jei mes neturėsime žiemos, pavasaris nebūtų toks malonus ir laukiamas. Juk nei viena žiema nesitęsia amžinai. Saugokime save ir kitus nuo nelaimingų atsitikimų.

 

Aut: Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“

Teisininkė Ieva Dambrauskaitė

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.