Kodėl profesorius ,,užkalė’ ant Trišalės Tarybos ?

   Neseniai įvykusiame Trišalės Tarybos posėdyje užvirė diskusija ,,Dėl psichologų veiklos reguliavimo“  Vilniaus universiteto profesorius dr. Tomas Davulis pristatydamas klausima pabrėžė, kad per eilę metų nepriimtas Psichologų praktinės veiklos įstatymas, kuris padėtų atriboti profesionalias paslaugas nuo įvairiausių pseudo moksliškų prieigų. Optimizuotų psichologinių paslaugų teikimą krizių atvejais, bent minimalai reglamentuotų privačia praktika užsiimančių psichologų veiklą. Projekto autoriai siūlo įtvirtinti prievolę ir atsakomybę darbdaviui, kad ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems darbuotojams iš darbdavio pusės, turi būti užtikrinta galimybė konfidencialiomis sąlygomis pasinaudoti konsultacijomis su profesionaliai psichologinę pagalbą teikiančiu asmeniu ar įstaiga, finansuojant paslaugą darbdavio lėšomis. Pranešėjas mano, kad įgyvendinus  įstatymą sumažėtų savižudybių, alkoholizmo, depresijos susirgimų skaičius. Ypač jautriai į šį klausimą reagavo Trišalės Tarybos nariais esantys darbdavių atstovai. Pristatytas klausimas iš tikrųjų kontraversiškas.  Ar tuoj pat reikia psichologus įtvirtinti Kolektyvinėse sutartyse, ar leisti poįstatyminius aktus, klausimas lieka atviras.

Stressed man frustrated with electronic devices in office

Stressed man frustrated with electronic devices in office

Kai kuriose įstaigose, organizacijose ir šiuo metu dirba  profesionalūs psichologai,tačiau ar šių organizacijų  darbuotojai mažiau naudoja alkoholį, mažiau stresuoja ir serga depresija, tokių duomenų kol kas nėra. Ko siekė pranešėjas T. Davulis pabrėždamas Trišalės Tarybos nariams, kad įstatymus Lietuvoje priima ne Trišalė taryba, o  LR Seimas – nuspėti nesunku. Todėl LPS ,,Sandrauga“ ateityje dės pastangas, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje būtų įsteigtas Trišalės Tarybos sekretoriatas ir sustiprinta Trišalės Tarybos reikšmė.

   Priminsime, kad prof. Dr. T. Davulis yra vienas iš atkakliausiųjų, stambiojo kapitalo atstovas ,,prastūmęs‘‘  liberalųjį darbo Kodeksą  ( įsigaliojo  nuo 2017 liepos 1 d.). Darbo Kodeksas seime buvo  priimtas Valstiečių partijos daugumos balsais.  Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ vienintelė iš visų  derybose dalyvavusių  nacionalinių profsąjungų, darbo kodekso projekto suderinimui – nepasirašė. Manome, kad politikai, žurnalistai, viešosios komunikacijos specialistai apie tai turėtų žinoti. 

Aut: Ieva Dambrauskaitė