Darbo ginčus netikėtai „pradėjo spręsti“ LR Seimas

Šiandien LR Seimas svarstė didelio atgarsio susilaukusį klausimą. Ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) vadovas A. Jakubauskas toliau tęs savo pareigas. Šiandien LR Seimas nusprendė, kad šis žmogus negali vadovauti Centrui. Vos septynis mėnesius dirbantis Jakubauskas, atlikdamas jam priklausančias pareigas sulaukė 17 – iolikos darbuotojų nepasitenkinimo, kurie savo ruožtu kreipėsi tiesiai į LR Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen. Likusieji 122 darbuotojai tapo darbo santykių politizavimo įkaitais.

Centro vadovas priėmė sprendimą atleisti iš pareigų istorikę Mingailę Jurkutę. Šis poelgis sulaukė darbo grupės išvados, jog A. Jakubauskui nepavyksta užtikrinti sklandaus institucijos darbo. Tai kelia susipriešiną, o viešai nagrinėjama situacija Centre menkina įstaigos dalykinę reputaciją. Tačiau į M. Jurkutės atleidimo priežastis nėra gilinamasi. Taip pat nėra aišku, kieno iniciatyva ir įgaliojimu buvo sudaryta darbo grupė, kuri priėmė išvadą dėl A. Jakubausko netinkamumo tęsti Centro vadovo pareigas.

 

Mitingą Kaune organizavo "Centro partija"

Mitingą Kaune organizavo „Centro partija“

Žmogaus teisių gynimo asociacija ir kitos visuomeninės organizacijos giną istoriją ir patriotizmą, tai išreiškė piketuodami prie LR Seimo rūmų Vilniuje, taip pat Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje, Telšiuose, Mažeikiuose. Sveikintina, kad visuomenė reaguoja ir piketuoja.

LPS „Sandrauga“ teisininkai stebisi tuo, jog šioje situacijoje yra ignoruojama įstatymų reglamentuota darbo ginčų tvarka. Juk pirmoji instancija yra Valstybinės darbo inspekcijos sudaryta darbo ginčų komisija. Nors šios institucijos vadovas ir atskaitingas LR Seimui, o mokslininkų darbo santykiai išskiriami dėl darbo funkcijų specifiškumo. Tačiau ar dirbant darbo sutarties pagrindu, ar laimėjus valstybės tarnybos viešojo konkursą, ginčus tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžia neteisminės bei teisminės institucijos, tačiau ne įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimas. Nė vienas iš 17-iolikos prieštaravimus išreiškusių darbuotojų, mūsų žiniomis, nesikreipė į darbo ginčų komisija dėl pažeistų darbuotojo teisų, diskriminacijos ir lygių teisių nebuvimo, arba mobingo.

Stebėtina ir tai, kad Centre nėra įsteigta profsąjunga, o veikia tik darbo taryba kuri dar kartą įrodo, kad jokio įstatyminio balso teisės neturi. Šis faktas tik patvirtina niekinę darbo tarybos reikšmę. LPS „Sandrauga“ palaiko ir skatina demokratinį procesą įstaigose laisva valia kurtis profsąjungoms, kad būtų išsakyta daugumos darbuotojų nuomonė, o ne atskiros, supolitizuotos nuomonės kurios sukuria „pageidavimų koncerto“ efektą. Siekdama pagerinti darbuotojų sąlygas, LPS „Sandrauga“ įteisino konfidencialią narystę, kurios dėka darbuotojo narystės profsąjungoje, darbdavys nežino ir negali kontroliuoti.

Apie sprendžiamą tinkamumą A. Jakubauskui toliau vykdyti centro vadovo pareigas pasisakė ir LR Prezidentas:

Tokią funkciją jis gali įgyvendinti turėdamas tinkamą finansavimą, tinkamą vidinę organizaciją, tam tikrą reputaciją mokslinėse sferose ir viso šito šiandien mes neturime. Ar vien tik vadovas yra kaltas dėl visų susidariusių problemų? Deja, daugelį problemų mes paveldime iš anksčiau, bet šiandien nesinorėtų, kad vyktų šios mokslinės institucijos prarijimo ir galbūt prijungimo prie kokios kitos struktūros procesas. Deja, tokių nuogąstavimų matydamas dabartines tendencijas aš turiu ir tai man kelia nerimą“, – sakė G. Nausėda

Šiai nuomonei vienareikšmiškai pritaria ir LPS „Sandrauga“. Nereikia eiti į kraštutinumus, vadovui viršijant savo kompetencijos ribas gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, tokios kaip įspėjimas, bei kitos alternatyvos.

Akivaizdu, kad Centro vadovas nėra kaltas dėl priimto sprendimo. Tai, kad nėra įsikūrusios laisva valia profsąjungos, kurios galėtų kolektyviai atstovauti Centro dirbančiuosius, tik parodo pačių darbuotojų pilietiškumo trūkumą. Daugumoje Europos šalių profsąjungos yra kaip viena iš demokratinę darbuotojų interesus ginančią organizaciją. Ten kur veikia profsąjungos tokie netikėti akibrokštai neanalizuojami parlamentuose.

LPS „Sandrauga“ palaiko ir skatina pilietiškas iniciatyvas. Be šių drąsių žmonių dingtų ir demokratinis procesas.

Ką apie šią situaciją manote Jūs?

Lauksime atsiliepimų.

Aut: Ieva Dambrauskaitė

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.