Dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties

Artėjant šventiniam laikotarpiui Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ nori priminti visiems savo nariams, kad vis dar galioja 2020 m. spalio 16 d. pasirašyta nacionalinė kolektyvinė sutartis. Ši sutartis suteikia visiems biudžetinių įstaigų atstovams tokiems kaip pareigūnai, mokytojai, valstybės tarnautojai, bei kitų biudžetinių organizacijų darbuotojai papildomų garantijų.

Practice-what-you-teach-By-Robert-PondiscioProfesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Jeigu profesinės sąjungos narys nepanaudoja šių dienų Sutarties galiojimo laikotarpiu, jis praranda teisę į tokias dienas. Todėl raginame visus dar nepasinaudojusius šią galimybė, kaip įmanoma greičiau ja pasinaudoti.

Taip pat sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Sutartyje nenurodyta, kad nariai privalo teikti paaiškinimus ir konkretinti kaip panaudoja 5 darbo dienas sveikatai gerinti. Todėl darbdaviui nereikia atsiskaitinėti, kur ir kaip darbuotojas praleis šias sveikatinimuisi gerinti skirtas dienas.

Šią savaitę Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ prisistatė, kaip derybų šalis dėl naujos nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo. Mes prašome šioje kolektyvinėje sutartyje nustatyti perspektyvesnes ilgalaikes ir trumpalaikes priemones, kurios užtikrintų tinkamas darbuotojų ekonomines, socialines, sveikatos ir poilsio, darbo ir darbų saugos garantijas:

  • Išlaikyti jau susitartų nuostatų tęstinumą.
  • Suteikti profesinių sąjungų nariams tris papildomas mokamų kasmetinių atostogų dienas mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.
  • Suteikti profesinių sąjungų nariams šešias darbo dienas sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.
  • Nustatyti pareiginės algos bazinį dydį, kuris siektų 180 eurų.

LPS „Sandrauga“ siekia vis geresnių darbo sąlygų savo nariams ir visiems paprastiems Lietuvos darbuotojams. Tokiu sudėtingu metu turime išlikti vieningi ir stengtis vieni dėl kitų.

Nuoširdžiausiai Jūsų

Pirmininkas Kęstutis Juknis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.