PAGRINDAI KURIUOS REIKIA ŽINOTI DARBUOTOJUI PRIEŠ SPRENDŽIANT DARBO GINČĄ

Žmogaus teisių apsaugos darbo teisiniuose santykiuose tikslas yra apsaugoti ekonomiškai silpnesnę darbo santykių šalį – darbuotojo teises ir teisėtus interesus.

Būtinai atkreipti dėmesį, kad norint apginti pažeistas teises, svarbus laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali pareikšti ieškinį arba pateikti prašymą išnagrinėti darbo ginčų komisijoje (DGK). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra treji metai, tačiau darbo ginčų komisijose ieškinį (prašymą) pateikti reikia per 3 mėnesius., ieškinį dėl neteisėto atleidimo – per 1 mėnesį. Pažymėtina, kad teisė ginti savo pažeistas teises atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Senatis netaikoma kai norima apginti neturtinio pobūdžio reikalavimus t.y garbę ir orumą, taip pat neturtinei žalai, susijusiai su sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginti.

nuotrauka darbo gincu str.Kilus darbo ginčui, pirmiausia turi būti kreipiamasi į darbo ginčų komisiją. Svarbu paminėti tai, kad  darbo ginčų komisijoje darbo ginčai yra nagrinėjami nemokamai ir ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Tačiau darbo laiko sąnaudos procesinių dokumentų ruošimui, įrodymų rinkimui, atstovavimo pasiruošimui kartais būna didelės (Pvz. tarptautinių krovinių pervežimų vairuotojų), todėl kreiptis į teisininkus reikia kuo greičiau.

Darbo ginčas tai – nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio, kuris gali kilti sudarant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį taip pat dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, nesuteiktų atostogų ir pan. Pabrėžtina ir tai, jog nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, darbo ginčų komisijos nagrinėja ginčus ir dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, nušalinimo nuo darbo teisėtumo nustatymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurie anksčiau buvo sprendžiami tik teismuose.

LPS „Sandrauga“ gindama savo narių pažeistus interesus taip pat atstovauja darbo ginčų komisijose. Svarbu pažymėti, kad LPS „Sandrauga“ tikslas ne tik pateikti ieškinį bei surinkti įrodymus, kurie padėtų įrodyti darbdavio neteisėtus veiksmus prieš darbuotoją, tačiau ginti ir atstovauti darbuotojus teisminėse ir valstybinėse institucijose.

Darbuotojas turi būti aktyvus, rūpestingas darbo (tarnybos) santykių dalyvis, o ne mandagiai pasyvus stebėtojas.

Primename, kad konsultacijas vykdome nuolat tiek raštu (el. paštas: info@sandrauga.lt),  tiek žodžiu (tel. Nr. +37065585311).

 

LPS „Sandrauga“ teisininkė Laura Adomaitienė