Kodėl profsąjungų konfederacija nenori profsąjungų vienybės

Socialinio dialogo vystymas Lietuvoje yra vyriausybės atsakomybė. Tik kaip ir daugelis kitų valstybės gyvenimo realijų, į šios kadencijos vyriausybės planą galimai tai nebuvo įtraukta.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija privalo užtikrinti visoms šalims vienodas dalyvavimo sąlygas. Nors pagal reglamente įtvirtintu rotacijos principu Trišalei Tarybai šiuo metu turėtų pirmininkauti Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ pirmininkavimo poziciją yra užgrobusi Lietuvos Profesinių sąjungų konfederacijos atstovė. Apmaudu, kad netobulas Tarybos darbo reglamentas sudaro sąlygas piktnaudžiauti

Konfederacijos elgesys diskredituoja profsąjungų vardą visos Respublikos mastu. Darbdavių atstovai ar vyriausybės atstovai dirba konstruktyviai, sugeba susitarti ir pasidalinti pirmininkavimo teise.

Profsąjungos Trišalėje Taryboje yra Lietuvos dirbančiųjų balsas. Kokios darbo sąlygos bus susitartos kolektyvinėje sutartyje, galų gale – ar bus teisingas atlygis už darbą – visa tai yra profsąjungų atsakomybė.

Visų  LR Trišalėje Taryboje esančių profsąjungų teisės yra vienodos. Apmaudu, kad kai kurie kolegos nesuvokia, kad derybinė galia yra vienybėje ir didesnis sutelktumas, kaip tik leistų pasiekti geresnį dirbančiųjų teisių atstovavimą.

Labai skiriasi profdiskriminacijos-foto-portaluiesinių sąjungų veiklos modelis. Vienaip elgiamasi, kuomet profsąjungą išsilaiko tik iš narių  mokesčių, ir visai kitaip su žmonėmis elgiamasi kai gyvenama iš nekilnojamojo turto nuomos ar kitų papildomų pajamų.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ nuo seno garsėja kaip principinga ir tvirtas nuostatas turinti organizacija. Akivaizdu, kad egzistuoja interesų grupės, kurioms tai yra neparanku.

Teisė pirmininkauti Trišalei Tarybai nėra stebuklų ar naudos šaltinis, bet tai realizuotų skaidrumo ir viešumo principus, kurie padėtų pagrindą tikram socialiniam dialogui.

Tad po atkaklaus darbo atstatant pažeistas teises ir akcentavimo, kad buvo nusižengta sąžiningam rotaciniam principui kiekviename LR Trišalės Tarybos posėdyje, kitame posėdyje bus sprendžiamas LPS „Sandrauga“ pirmininkavimo teisės pažeidimo klausimas.

Ką galima pasakyti apie valdžios atstovų valdymą Respublikos mastu, jei iškilus probleminiam klausimui, jie pasirenka neutralumo poziciją ir „pasislepia“ kompetencijos ribose, kurios yra daug platesnės, tačiau noro daryti atitinkamus veiksmus yra mažiau?

LPS „Sandrauga“