Ar MMA padidinimas sumažins įtampa Lietuvoje?

    Tarp kitų aktualių socialinių klausimų, šiandienai visas dėmesys skiriamas diskusijoms dėl MMA (minimalios mėnesinės algos) didinimo. Tačiau ar šios diskusijos yra tikslingos jei LR Trišalės tarybos posėdis iš anksto buvo organizuojamas š.m. rugsėjo 3 dieną, tačiau jau rugsėjo 1 – ąją Vyriausybė viešai įvardino nuspręstą 2022m. MMA dydį – 730 Eur. „ant popieriaus“, tai yra tik 50 Eur daugiau „į rankas“. Komentuodami savo ,,fiks‘‘ sprendimą vyriausybės nariai pabrėžė, kad dėl priimto sprendimo dar leis padiskutuoti Lietuvos Respublikos Trišalės Tarybos nariams, nors ironiškai pabrėžia, kad jų manymu darbdaviai ir profsąjungos dažniausiai nesusitaria. Neatsargiai parinkti ir viešai išsakyti Vyriausybės atstovų žodžiai, įplieskė dar didesnes abejones šios institucijos darbo skaidrumu.

   Neva valdžios atstovų propaguojamas ir viešai deklaruojamas socialinis dialogas kartu su LR Trišalės tarybos nariais yra svarbių sprendimų priėmimo pagrindas. Nors LR Trišalė taryba yra tik patariamojo pobūdžio, tačiau tai darbuotojų ir darbdavių atstovų balsas, kurio nuomonės tautos išrinktiems atstovams vertėtų paklausyti. Profsąjungos ir darbdaviai kiekvieną dieną bendrauja su paprastais eiliniais Lietuvos žmonėmis, dirbančiaisiais, o Vyriausybė tik tada, kuomet vykdo rinkimines agitacijas su „kalnu“ pažadų. Vyriausybė pasimetė ką atstovauja save ar tautą,

riauses-pensininkeDidžiulis dujų, elektros, maisto produktų, paslaugų, įvairių naujų mokesčių įvedimas neproporcingas šalyje esančiam MMA ir  iš esmės didina skurstančiųjų gretas ir įtampą Lietuvoje. Deja Valdžia yra nutolusi nuo realios kasdienybės teikdami MMA pasiūlymus.

Europos Socialinė chartija (ESC), kurią yra ratifikavusi ir Lietuvos Respublika nustato, kad minimali mėnesinė alga turi sudaryti ne mažiau, kaip 60 %  nuo valstybėje esančios vidutinės mėnesinės algos. Kad visiems būtų aišku vyriausybės ,,istorinis“ sprendimas sudaro tik 45 % vietoj ESC nustatyto 60 %. Vyriausybė nutyli, kad jos sprendimai galimai prieštarauja tarptautinei teisei ir įsipareigojimams.

Šiandien vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje Vyriausybės atstovai aiškino, jog Trišalė taryba nepateikė išvados iki rugpjūčio 25 dienos, nors Trišalė taryba susideda iš profsąjungų, darbdavių ir vyriausybės atstovų.

Kokia bus dirbančiųjų, darbdavių, visuomenės reakcija dėl didėjančių kainų, pamatysime prasidėjus šildymo sezonui.

Ieva Dambrauskaitė