Sveikinimas mūsų Angelams sargams ir visiems pareigūnams

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ sveikina visus Lietuvos pareigūnus Angelų sargų dienos proga. Tiesa, mes, Lietuvos visuomenė, turėtume sveikinti jus ne tik kartą per metus, o kiekvieną dieną. Jūs kasdien visus saugote ir nedvejodami pagelbėjate žmonėms. Jeigu nors vieną dieną policijos ar net kiti pareigūnai pradingtų – būtų baisu pagalvoti, kas galėtų atsitikti.

angelas sargas

Deja, tenka pripažinti, kad mūsų pareigūnų darbo sąlygos – nėra pačios geriausios. Iš šalies mums gali atrodyti, kad angelai sargai yra kuo puikiausiai aprūpinti tiek įranga, tiek ekipuote, tiek transporto priemonėmis. Tačiau tiesa tokia, kad ši pareiga yra kasdien patiriamo nusiasmeninimo, nuovargio, sunkiai suvokiamo krūvio, reikalavimų, mobingo ir psichologinio streso iššūkis. Vien įvesta suminė darbo laiko apskaitos sistema yra diskriminacinė ir bloginanti darbo sąlygas pareigūnams. Todėl mūsų visų bent mažiausia pareiga yra pagerbti juos ir jų kasdienius darbus.

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname Lietuvos pareigūnus už kasdien išgelbėtas gyvybes, už kasdien sulaikytus pavojingus visuomenei asmenis, už kasdien ištiestas pagalbos rankas tiems, kuriems to reikia. Linkime Jums sveikatos, ištvermės, kantrybės ir solidarumo, nes tik mes kartu galime pasiekti permainų.

Nuoširdžiai Jūsų,

Pirmininkas Kęstutis Juknis