Jonas Gricius: „Kartu mes pasieksime pergalę“

Šiandien Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, kartu su kitų profsąjungų atstovais, dalyvavo susitikime su Valstybine Darbo Inspekcija. Jo metu buvo svarstomi LR Darbo kodekso pakeitimai, išsakomos nuomonės šiuo metu aktualiais klausimais.

Susitikimą moderavo Valstybinės Darbo Inspekcijos vadovas Jonas Gricius. „Mes turime nustoti žudyti žmones“ – komentavo VDI vadovas apie pasklidusią žinią darbų saugos tema. Šį pasakymą lėmė šiandien paskelbta informacija apie darbuotoją, kuris mirė nukritęs nuo pastolių. Tuo pačiu, profesinių sąjungų buvo prašoma padėti Valstybinei Darbo Inspekcijai ir pranešti apie sužinotus pažeidimus darbuose, taip pat ir apie nelegalų darbą, kitą aktualią ir svarbią informaciją.

Pasak VDI vadovybės, pranešimų apie pažeidimus darbe vis daugėja, taip pat ir skiriamų baudų už pažeidimus – maždaug 500 tūkst. eurų. „Mes už tai, kad baudos turi būti atgrasios“ – pabrėžė Valstybinė Darbo Inspekcija, kartu teigdama, kad pažeidimus traktuoja daug griežčiau.

Susitikimo metu buvo analizuojami būtini pakeitimai LR Darbo kodekso 115 straipsnyje. Profesinės sąjungos ir Valstybinės Darbo Inspekcijos vadovai sutiko, kad suminės darbo laiko apskaitos įvedimas turi būti suderintas su darbuotojų atstovais – profesinėmis sąjungomis. Iki šiol suminė darbo laiko apskaita yra įvedama tik atsižvelgus į profsąjungų nuomonę ir dėl to darbuotojai dažnai patiria sveikatos problemų, jie nepailsi ir taip pažeidžiamos darbo sąlygos. Tuo pačiu siūloma, kad esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojams turi būti bent du kartus per mėnesį mokamas darbo užmokestis kartu apmokant viršvalandžius.

Profesines sąjungas paragino skleisti žinią apie Valstybinės Darbo Inspekcijos inicijuotą programėlę „Žinok teises“, skirtą išmaniesiems telefonams. Joje galima pranešti ir fotografuoti aptiktus pažeidimus darbe. Naudojantis programėle galima sužinoti apie savo kaip darbuotojo turimas teises, pareigas, darbų saugą, pasitikrinti žinias apie sveikatos ir darbo santykių teises.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ vertina Valstybinės Darbo Inspekcijos ir profsąjungų vykdomą iniciatyvą darbo sąlygų gerinimo tikslais ir socialinės partnerystės palaikymą sprendžiant šiuos aktualius ir svarbius klausimus. Kaip pasakė VDI vadovas Jonas Gricius – „Kartu mes pasieksime pergalę“. Tačiau norint pasiekti geresnių rezultatų ir užsibrėžtų tikslų, būtina bendradarbiauti, nuolatos keistis informacija ir veikti bendromis jėgomis.

Giedrius Katkauskas