Kelių priežiūros darbuotojai: „Mes ne gyvuliai“

Atrodo, kad šiais laikais saugumas kelyje yra savaime suprantama vairuotojų kasdienybė. Tačiau, retai pagalvojame, kokiomis dirbančiųjų pastangomis pasiekiama, kad kelių  kokybė ir saugumas atitiktų šiandien keliamus reikalavimus.

Praeitą savaitę, neapsikentę esamomis darbo sąlygomis Kelių priežiūros įmonėje, žmonės kreipėsi į Lietuvos profesinę sąjungą ,,Sandrauga“. Priminsime, kad 2016 metais ši profsąjunga dėl darbo įstatymų pažeidimų iš šios įmonės darbuotojų naudai priteisė virš 300 tūkstančių eurų. „Kelių priežiūros“ įmonėje vadovavo įvairiausi veikėjai, kurie žadėjo dirbantiesiems sunkiai įgyvendinamas perspektyvas. Tačiau, nuo to laiko dirbančiųjų padėtis galimai tik pablogėjo.

„Mūsų įmonės valdžia nusigyveno iki tiek, kad mums metams skiria tik vienas kelnes, kurias turime patys turime ir išsiskalbti, ir išsidžiovinti. Pasižiūrėkite, su kokiomis brangiomis ir prabangiomis mašinomis važinėja įmonės administracija. Juk čia ne privati įmonė…“ – reiškė savo nuomonę įpykę dirbantieji.

Įmonės darbuotojai skundėsi, kad šie kenčia ne tik  dėl darbų saugos pažeidimų, bet ir labai pasigesta normalių darbo higieninių sąlygų nebuvimo. Jie galimai yra priversti valgyti mašinų kabinose, o gamtinius reikalus atlikti ne kaip normalūs žmonės. „Apie kažkokias higienines sąlygas vadybininkai ir pats generalinis (red. pastaba: direktorius) nenori nieko net girdėti… buvo atvažiavę vasarą su chronometrais ir matavo kiek laiko važiuojame, koks mūsų darbo našumas ir t. t.“, – toliau priekaištavo darbuotojai, – „Tačiau, šie pamiršta, kad mes dirbame jau atleistų darbuotojų trigubu krūviu, kad atliekame papildomus darbus, o 1636123168307jie atsisako sumokėti“. Įmonėje dirbančiųjų nuomone, administracija galimai perka naujas lengvasias mašinas, o tuo tarpu jiems į darbą siūlo nusipirkti dviračius ir paspirtukus ir, tikėtina, kad niekas jų nekonroliuoja. „Mes dirbame ne vieną dešimtmetį ir niekas nedavė teisės nė generaliniui (direktoriui), nei vadybininkams su mumis elgtis kaip su gyvuliais, tyčiotis iš mūsų“, – pastebėjo „Kelių priežiūros“ darbuotojai. Taip pat jie pasakojo, kad visi jauni žmonės pabėgo iš darbo ir darbuotojų toliau mažėja. Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovų buvo prašoma daryti ką nors, nes taip tęstis toliau nebegali. „Grįšit ant kelių kaukdami“, – galimą įmonės vadovų pasakymą citavo darbininkai dėl darbuotojų trūkumo ir išėjimo iš darbo.

Įmonės dirbantieji papasakojo ir apie sudėtingas situacijas su darbų saugos reikalavimais: kai reikia su trimeriais (žoliapjovėmis) pjauti krūmynus, tikėtina, kad vadovybė visiškai neatsižvelgia į šlaitų statumą, šlapią dangą ir nesaugias darbo sąlygas. Jie galimai mato, stebi, bet nieko nedaro, kad darbas būtų saugesnis. „Mes ne alpinistai – pargriūname ir net susižalojame, tačiau  šiuos atsitikimus tenka nutylėti, nes tuoj pat būsime apkaltinti tingėjimu ir neatsargumu“, – savo mintis dėstė darbininkas. Taip pat darbuotojai užsiminė, kad kai dėl problemų kreipiasi į  vietinius  vadovus, jie jų galimai paklausia „Ką siūlai?“. Iš to kyla kitas klausimas: ką tokie „viršininkėliai“ veikia, jei jie klausinėja ir, tikėtina, nežino, kaip saugiai organizuoti darbą.

Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ teisininkams išklausius  susirinkimo dalyvių problemas, buvo priimti keletas nutarimų. Vienas iš jų – neišsprendus klausimų derybų būdu, imtis kraštutinių, kolektyvinių  poveikio priemonių. Tuo pačiu, šios profesinės sąjungos pirmininkui susisiekus telefonu su  „Kelių priežiūros“ generaliniu direktoriumi, be įvairiausių priekaištų profsąjungai ir darbininkams direktorius pažadėjo susitikti, pasikalbėti ir išsiaiškinti.

LPS ,,Sandrauga“, bet kokiu atveju, suras priemonių ir būdų, kad būtų galima išspręsti išsakytus dirbančiųjų reikalavimus. Primename visiems dirbantiesiems, kad  vienybėje – Jūsų jėga.  Jūsų ir kartu mūsų rankose yra ne tik geresnių darbo sąlygų nustatymas, socialinės garantijos, bet kiekvienos organizacijos viršininko, direktoriaus ar kito vadovo karjera ir likimas.  Kol kas retas vadovas Lietuvoje geranoriškai investuoja į priemones užtikrinančias orų ir saugų dirbančiųjų darbą. Todėl tik nuo mūsų bendrų pastangų keisis situacija ir šioje valstybės valdomoje bendrovėje.

Giedrius Katkauskas

 

(nuotraukoje daugumos esančių žmonių veidai paslėpti, saugant ir gerbiant jų privatumą, konfidencialumą)