Valstybės planuose – užimtumo skatinimas ir pajamų nelygybės mažinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija lapkričio 10 dieną paskelbė plėtros programą 2021-2030 metams. Pagal paskelbtą informaciją, bus tobulinamos valstybinio socialinio draudimo (VSD), piniginės socialinės paramos sistemos ir didinamos mokesčių sistemos progresyvumas. Taip pat planuojama tobulinti užimtumo rėmimo sistemą, didinamas pažeidžiamų asmenų grupių užimtumas, žmonių verslumas. Bus kovojama su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu, skatinama socialinio dialogo kokybė ir plėtra.


„Pajamas padidins neįgaliesiems, tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar neįgaliuosius, pensinio amžiaus asmenims, nepasiturintiems asmenims“


Kaip sako LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, „Pajamų nelygybė, skurdas ir socialinė atskirtis, ypač tarp senjorų, neįgaliųjų, vienišų ar vaikus vienų auginančių tėvų išlieka opi problema, kurią siekiame spręsti kompleksinėmis priemonėmis“. Pasak ministrės, jau yra parengtas spartesnis pensijų indeksavimas, pradedama mokėti vienišo asmens išmoka. Planuojama tvaresnė pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką.

Sprendžiant didėlio pajamų atotrūkio tarp asmenų, kurių pagrindinis pajamų šaltinis yra socialinės išmokos, ir likusių šalies gyventojų problemą, planuojama didinti pajamas socmintam tikroms asmenų grupėms. Pajamas padidins neįgaliesiems, tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar neįgaliuosius, pensinio amžiaus asmenims, nepasiturintiems asmenims. Taip pat numatoma tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų, minimalių pajamų apsaugos sistemas, socialinės apsaugos ir su ja susijusios pagalbos teikimo koordinavimą. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija užtikrino valstybinio socialinio draudimo sistemos finansinis tvarumą.

Siekiant išspręsti didelį pajamų atotrūkį darbo rinkoje, planuojama mažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems asmenims. Taip pat bus mažinamas savarankiškai dirbančių asmenų ir likusių dirbančiųjų disponuojamų pajamų atotrūkis. Tobulins minimalios mėnesinės algos (MMA) nustatymo sistemą, didins gyventojų verslumą, stiprins kovą su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu ir didins darbo užmokesčio konkurencingumą viešajame sektoriuje.


Kęstutis Juknis: „Ar ne per ilgas programos laikotarpis, norint įgyvendinti šiuos tikslus ir planus?“


Parengtoje programoje numatoma, kad iki 2030 m. bus tikimasi sumažinti nedarbo lygį šalyje nuo 2,5 iki 1,5 proc. Pasak ministerijos, ji yra „Pasiruošusi sukurti tvarią ir veiksmingą aktyvios darbo rinkos priemonių finansavimo sistemą“. Siekiama skatinti užimtumą žmonėms su negalia, didinti vyresnio amžiaus gyventojų galimybes dalyvauti darbo rinkoje. Planuojama modernizuoti sistemas į šių laikų atitinkančias standartus, plėtoti savarankišką darbą, sudaryti palankesnes galimybes steigti naujas darbo vietas.

Puiku, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia gerinti situaciją darbų rinkoje. Tačiau, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis iškėlė klausimą: „Ar ne per ilgas programos laikotarpis, norint įgyvendinti šiuos tikslus ir planus? Juk nėra garantijos, kad esamai ministrei bus suteikta galimybė tęsti savo kadenciją ir toliau vykdyti savo planus“. Tuo pačiu, kyla ir kiti klausimai: ar nebus per lėtai vykdomi pakeitimai ir naujovės, ko pasekoje tik labiau atsiliksime nuo kitų Europos Sąjungos šalių? Vis dėlto, laikai sparčiai keičiasi, kaip ir situacija darbo rinkoje, todėl būtina vykdyti pakeitimus sparčiai ir efektyviai, atsižvelgiant į kitų valstybių patirtis.

Giedrius Katkauskas