Lietuvos ir ES politikai žada imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalų darbą

2013-10-22

Pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Briuselyje dalyvavo Europos Komisijos organizuojamoje konferencijoje ES darbo teisės klausimais, kurioje didžiausias dėmesys skirtas nedeklaruoto darbo ES šalyse temai.

Konferencijos tikslas – aptarti Europos Komisijos iniciatyvas ir politiką nedeklaruoto darbo srityje bei įtraukti suinteresuotas šalis į atvirą diskusiją apie numatomus prioritetus ES darbo teisės srityje.

Nedeklaruotas darbas apima ne tik darbo teisės sritį, tai yra ir mokesčių politikos, socialinių garantijų žmogui užtikrinimo klausimas, todėl bendromis visų šalių narių jėgomis svarbu ieškoti priemonių, padedančių kovoti su šiuo reiškiniu.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, kaip pirmininkaujanti ES Tarybai valstybė, Lietuva nedeklaruoto darbo klausimą pradėjo nagrinėti 2013 m. birželio 14 d. Generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius, susitikimo metu Vilniuje. „Artimiausiu metu, gavus pateikimą iš Europos Komisijos, planuojame imtis iniciatyvos įsteigti ES kovos prieš nedeklaruotą darbą kompetentingų institucijų bendradarbiavimo tinklą. Manome, kad, siekiant efektyvesnės kovos su nedeklaruotu darbu, reikia įtraukti visas susijusias institucijas, socialinius partnerius, gerinti keitimąsi gerąja praktika, tarpvalstybinį bendradarbiavimą“, – šiandien kalbėjo ministrė A. Pabedinskienė.

Nors nedeklaruoto darbo mastas ES lygiu yra ženklus, šią situaciją iliustruoja ir šešėlinės ekonomikos mąstai Europos Sąjungoje (pavyzdžiui, Rumunijoje, Bulgarijoje šešėlinė ekonomika siekia apie 30 proc., tuo tarpu Austrijoje – 7,5 proc.), tačiau atsigaunant ekonomikai, klasikinio nelegalaus darbo (t.y., dirbant be darbo sutarties) atvejų nuosekliai mažėja.

Konferencijoje kalbėta, jog nedeklaruotas darbas nesuteikia jokių socialinių garantijų darbuotojams, todėl visų ES šalių narių pastangomis svarbu siekti, kad nepriklausomai nuo darbo sutarčių rūšių, dirbantiesiems būtų užtikrintos vienodos socialinės garantijos, o darbo rinkoje vykstantys pokyčiai užtikrintų pagrindines teises visiems darbuotojams.

„Nustatant nelegalaus ar nedeklaruoto darbo atvejus, vykdant prevencinę veiklą, šviečiant visuomenę apie nedeklaruoto darbo žalą tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, tiek visai valstybei, labai svarbus vaidmuo tenka ne tik Darbo inspekcijoms, bet ir socialiniams partneriams. Svarbu stiprinti profesines sąjungas, kurios, aktyviai informuodamos ir konsultuodamos darbuotojus, siektų padėti užtikrinti jiems palankias darbo sąlygas“, – sakė ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Lietuvoje nustatomų nelegaliai dirbusių asmenų skaičius pastaruosius trejus metus išlieka gana stabilus. 2013 m. per 9 mėnesius nustatyta apie 830 nelegaliai dirbusių asmenų (2012 m. per tą patį laikotarpį – 950 asmenų, 2011 m. – 840 asmenų).

Konferencijoje dalyvavo ES darbo ir užimtumo srities ministrai, atstovai iš Europos Komisijos, ES institucijų, darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų, mokslininkai.

Informacija: socmin.lt; 15min.lt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.