Skirkime mobingą nuo nekultūringo elgesio.

 

 

Paskutiniuoju laikotarpiu ypač padaugėjo profesinės  sąjungos narių skundų dėl mobingo pasireiškimo. Gal pavojinga tarptautinė padėtis,ar kelis kartus pakilusios kainos, žmonių ypač gyvenančių regionuose nusivylimas ir baimė dėl ateities,  nuolatinis, nepertraukiamas visuomenės gązdinimas  kiti veiksmai suintencyvino sistemines patyčias ir įtampas darbe.  Aišku viena, kad tiek darbdaviai, tiek politikai, valstybės vadovai žino, kad šiandieninis teisinis reguliavimas nesuteikia nei mažiausios teisinės apsaugos žmogui, kuris patiria mobingą. Priešingai, kai kurie net valstybės departamentinio lygio vadovai  viešai džiūgauja ir skuba pranešti, kad šiuo klausimu jie nieko negali padėti,,, nes nėra teisinės bazės”

Tačiau ,,Sandrauga” atstovai, specialistai, pagal įgyvendintą praktiką, mano kitaip. Pagal surinktus ir susistemintus įrodymus, ginant darbuotojų interesus, iš pareigų pasitraukė ne  vienas vadovas per paskutinius 2020-2022 metus . Kiti direktoriai, viršininkai, darbdaviai  ,,Sandrauga” pareikalavus greitai persiorentavo ir pakeitė savo elgseną darbuotojų atžvilgiu.  Ir tokie darbdavių sprendimai – sveikintini.

Vykstant pokyčiams ir toliau svarbu, kad  dėl darbo sąlygų, mikroklimato kolektyve,  organizacijos specifikos  ir kitų situacijų  dirbantysis konsultuotusi  su savo profsąjungos atstovais. Būtina visapusiškai  aptarti, įvertinti susiklosčiusias situacijas ir pasirinkti  nepriekaištingą, objektyvią elgseną. Praktikoje  pasitaiko, kad  jau dėl  minėtos  didžiulės visuomeninės įtampos,  kasdieninės neigiamos atmosferos, natūraliai padidėjusio  dirbančiojo jautrumo – pakeltą vadovo balso toną, liaudišką repliką, patarlę,  posakį,  tiesiog žmogišką pajuokavimą ar  literatūrinį palyginimą jautresnis žmogus gali  traktuoti kaip mobingą, ujimą, enigima ar jam taikomas patyčias…

Mes jau esame rašę, kad nepasisveikinimas, vadovo draugiškas  pastebėjimas dėl  netinkamos, dalykinės aprangos, prie kavos puodelio pasakytas administracijos darbuotojo anekdotas, pokštas labiau telpa į etikos ir kultūros, į priimtinai susiformavusį bendravimo stilių įstaigoje rėmus, nei į taikomą mobingą asmeniui.  Žinoma, jei po darbuotojo pastabos apie jo įsitikinimus ir žeidžiančią repliką, vadovas ar kitas asmuo  nesiliauja ir tęsia savo veiklą tai gali būti traktuojama, kaip netinkamas elgesys. Ir tokias situacijas turi spręsti etikos komisijos.

Todėl  dėl įvairiausių situacijų būtina konsultuotis su savo profsąjungos atstovais. Tarptautinės darbo organizacijos ( TDO) nuomone, patyčias, (ujimą, enigmą) darbo vietoje sudaro ,,Įžeidžiantis elgesys, kerštingais, žiauriais, piktavališkais ar žeminančiomis pastangomis pakenkti asmeniui ar darbuotojų grupėms.

Vienas iš pirmaujančių  Europos parlamento mokslinių tyrimų generalinio direktorato mokslininkų  Leymann paaiškino, kad  mobingas –darbiniame gyvenime apima priešišką veiklą ir neetišką bendravimą, kuriam sistemingai vadovauja vienas ar daugiau asmenų daugiausia nukreiptas į vieną asmenį, kuris dėl mobingo yra nustumtas į bejėgę ir neapsaugotą padėtį ir laikomas ten tęsiant mobingo veiklą. Šie veiksmai  vyksta  dažnai ( ne rečiau kaip kartą per savaitę ) ir daugiau ilgą laiką ( ne trumpiau kaip šešis mėnesius)

Dėl dažno ir ilgo priešiško elgesio šis netinkamas elgesys sukelia didelę psichinę, psichosomatinę ir socialinę kančią.

Taigi, iš dabartinių apibrėžimų, kad patvirtinti jog yra mobingas turi būti šie elementai :

1.Pakartotinumas ( ne rečiau kaip kartą per savaitę); 2. ilgą laiką ( ne mažiau 6 mėnesiai); 3. ne fizinis;   4. turintis žeminantį  poveikį –  patyčias patiriančiam asmeniui.

Laiku ir  atviriau bendraukime su profesinės sąjungos  specialistais. Tik išsiaiškinę aplinkybes, kartu galėsime priimti tinkamus sprendimus.

 

 

Agnė Gelžinė