Budėjimas mokyklos koridoriuje. Kam naudingas chaosas ?

 

Opi tema, kuri pasiekė Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“, gali būti aktuali daugeliui Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojų.

Ar Lietuvos mokyklų pedagogai sutinka budėti mokyklų koridoriuose pertraukų metu? Ar jie taip pat kaip ir mokyklų Direktoriai laiko tai kontaktiniu darbu su ugdytiniais? Pasak vienos  mokyklos pedagogų duomenimis  mokyklos Direktorės reikalavimu numatyti ,,nemokami“ budėjimai mokyklos koridoriuose pertraukų metu. Taip pat, kad visi mokytojai privalo budėti, nors į mokytojo pareigybę tai neįeina, laikant tai kontaktiniu darbu su ugdytiniais. Pedagogai motyvuodami tuo: 1) kad jokių siūlymų dėl papildomo darbo ar kitų sąlygų aptarimo nėra gavę; 2) traktuoja tai kaip vertimą jiems dirbti jų funkcijoms nepriskirtus darbus; 3) kad budėjimas yra visiškai atskira, su mokytojo pareigomis nesusijusi darbo funkcija; 4) kad vykdomos papildomos, ne mokytojo darbo funkcijos, kurios nenumatytos pareigybėse. Išdėstę šiuos motyvus mokytojai budėti           a t s i s a k ė. Nepaisant mokytojų atsisakymo budėti, buvo sudarytas mokytojų budėjimo grafikas ir pranešta, kad papildomos darbo sutartys nebus sudaromos, kad tai bus užskaitoma kaip bendruomeninė veikla arba pedagogui bus suteikiama laisva diena.

Kalbant apie teisingumą, žinome, jog teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo Teismai, todėl būtų naivu ir kvaila nepasiremti, teismų praktika, ką apie tai mano ir kalba Teismai. Teismai nagrinėjo mokytojo pareigą budėti mokykloje pertraukų metu situaciją. Nei vienas Teismas nenurodė, kad tai yra mokytojo pareiga ar funkcija, kuri būtų paskirta mokytojui įsakymu. Taip pat Teismai nėra pasisakę, kad užtikrinti mokinių saugumą pertraukų metu yra būtent mokytojo pareiga. Atvirkščiai  Teismas nustatė ir patvirtino, kad mokytojai atsakingi už mokinių saugumą tik užsiėmimų su mokiniais metu, todėl budėjimas pertraukų metu negali būti laikoma mokytojo funkcija.

O kaip manote Jūs? Ar apskritai reikalinga spręsti klausimą dėl mokytojų budėjimų pertraukų metu, ar reikalingi teisės aktų pakeitimai, kad budėjimai mokyklose taptų nedviprasmiški, neginčytini ir aiškūs.   Dirbančiųjų papildomas sąlygos galėtų būti įtvirtintos įstaigos lygmens kolektyvinėje sutartyje, tačiau tai turi spręsti patys mokytojai, nes laukti valdininkų sprendimo neverta.

 

Agnė Gelžinė