Darbuotojai verčiami protestuoti

atsisiusti
LPSF ,,Sandrauga“ ir kitos profesinės sąjungos 2021 lapkričio mėnesį yra pasirašiusi Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos Kolektyvinę sutartį (Sutartis), kurioje yra sutarta, kad Sutartį pasirašiusių šalių profsąjungos nariams bus taikomas suderėtas padidintas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
LR Valstybinės Teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) vadovė, kuri jau eilę metų laikinai eina pareigas yra raštu informuota, kad šakos kolektyvinės sutarties nuostatos privalomos ir jai.
Tos pačios VTP tarnybos Utenos skyriaus vadovė, kuri taip pat jau keletą metų laikinai eina pareigas yra informuota ir žino, kad darbuotojams privalo taikyti Sutartyje suderėtą padidintą pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientą.
Dėl įsipareigojimų nevykdymų LPSF ,,Sandrauga“ ne kartą raštu kreipėsi į Steigėją Lietuvos sveikatos apsaugos ministrą.
Sveikatos ministerijos gautame atsakyme patvirtinama, kad VTPT 2022 metams papildomai skirta 262 tūkst. Eurų darbo užmokesčiui, tame tarpe ir 42,0 tūkst. Eurų – sanitarų pastoviosios dalies mokėjimui, 77,0 tūkst. Eurų – slaugytojų darbo užmokesčiui ir 65,7 tūkst. eurų- padidinti mažus koeficientus, išlaikant kvalifikuoto darbo užmokesčio atotrūkį nuo MMA.
Tačiau VTPT Utenos skyriaus virš 30 darbuotojų šiandien gavę darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius ir vėl pamatė, kad valdžia tyčiojasi ir netaiko padidinto pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficiento.
Šio skyriaus darbuotojas vidutiniškai gauna apie 900-1000 eurų ,,ant popieriaus“.
Kadangi Kolektyvinė sutartis nevykdoma ir darbuotojų teisėti lūkesčiai akivaizdžiai ignoruojami, ,,laikinosios vadovės“ pradėjo nebeklausyti savo steigėjo – Ministerijos priimtų nutarimų. Susidaro įspūdis, kad viena užsispyrus, ,,per ilgai laikina” vadovė ir jai pavaldžių žmonių grupė dėl prastos komunikacijos nežino apie kolektyvinių susitarimų vykdymo privalomumą arba tiesiog ignoruoja nacionalinę šakos sutartį. Tačiau, kaip elgtis nuskriaustiems žmonėms ypač šiuo jautriu laikotarpiu, kai šalia vyksta karas ? Neteko girdėti, kad šiuo laikotarpiu būtų sustabdytas darbo kodekso arba kolektyvinių sutarčių galiojimas. Valstybinės teismo psichiatrijos Utenos skyriaus darbuotojai supažindinti su situacija ir šiuo metu vyksta konsultacijos. Darbuotojams praeityje yra tekę kolektyviai, teismo keliu prisiteisti didesnį darbo užmokestį. Veikiant profesinei sąjungai yra galimybių ir be darbo ginčų komisijos, be teismų maratono kolektyvinių priemonių būdu pasiekti akivaizdų tikslą – padidinto koeficiento mokėjimą. Ministerija ir ministras A. Dulkys situaciją žino, todėl sutarties nevykdymas ir Utenos skyriaus darbuotojų vertimas streikuoti
– sunkiai suprantamas.
Agnė Gelžinė