Tikite ar ne Jie taip pat turi problemų,

 

Ar kuris pagalvojote, praeidamas gatve ir pamatęs uniformuotą Pareigūną, kaip jiems sekasi tarnauti, kokia Jų ta – Tarnyba. Ar susimastėte, jog jie kiekvieną parą: naktį ir dieną, saugoja, gina ir mums padeda. Daugelis praeidami gatve sutikę pareigūną pasitempia, kiti apeina ratą, dar kiti pasijaučia nepatogiai. Kadangi nuo sovietinių laikų susiformavusi nuomonė, kad „Policija bloga, kad policija-baudėja“, tačiau po truputį šie susiformavę stereotipai pradeda blėsti ir pasitikėjimas policija pradeda augti. Policija jau nebe ta baudėja, o ji ir saugotoja, ir gynėja, ir pagalbininkė. Tačiau ar žinote, jog ir ji-Lietuvos policija turi įvairiausių problemų, kurios kamuoja šiandienos tarnybą atliekančius Pareigūnus. Nebe pirmas kartas, kaip LPS „Sandrauga“ pasiekia Lietuvos policijos pareigūnų  nusiskundimai, prašymai, dėl susidariusios situacijos tiek vyriausiuose policijos komisariatuose, tiek rajonų komisariatuose. Pareigūnai nurodo keletą priežasčių, kurios Juos kamuoja ir neramina, tai, kad: dėl tarnybinių automobilių patekusių į eismo įvykius, kuomet pareigūnai verčiami atlyginti padarytą materialinę žalą; kad jiems tenka patiems valyti tarnybinius automobilius, nes policijos komisariatai nėra sudarę sutarčių su plovyklomis; kad dirbantiems pagal slenkantį darbo grafiką (po 12 valandų) per savo laisvą laiką, t.y. išeiginę dieną, kviečiami dalyvauti susirinkimuose ir kt., kurias galėtume vardinti ir vardinti.

Lietuvos profesinė sąjunga “Sandrauga“ reaguodama į šiuos pareigūnų prašymus ir siekdama išsiaiškinti, kaip iš tiesų „pagal įstatymo raidę“, turėtų būti elgiamasi vienoje ar kitoje situacijoje, kreipėsi į aukščiausias instancijas tiek į Ministeriją, tiek į Departamentą. O šios vadovaujantis LR Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais, suformuota Lietuvos Teismų praktika, išaiškino, kad:

–   kiekvienas tarnybinio automobilio sugadinimo atvejis ir materialinės atsakomybės taikymas yra vertinamas individualiai, atsižvelgiant į įvykio aplinkybes, nustatytas sąlygas ir vadovaujantis minėtais teisės aktais bei remiantis suformuota Lietuvos teismų praktika.

–  kad pareigūnams kartais tenka išsivalyti tarnybinių automobilių saloną, Policijos departamentui yra žinoma. Bus sprendžiama dėl komisariatuose valymo darbams atlikti steigimo tuose policijos komisariatuose, kuriuose nėra galimybių to padaryti šiuo metu.

–  dėl pareigūnų, dirbančių pagal slenkantį grafiką, kvietimo jų poilsio dieną dalyvauti susirinkimuose. Tikrinant informaciją apie tai, kad pareigūnai poilsio dieną kviečiami dalyvauti susirinkimuose, nebuvo nustatyta jokių tai patvirtinančių duomenų. Policijos įstaigose yra griežtai vykdoma darbo laiko apskaita, todėl, jeigu pareigūnams kiltų būtinybė dalyvauti susirinkimuose, mokymuose ar pratybose laisvu nuo tarnybos metu, tai būtų įrašyta į darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaityta ir apmokėta teisės aktų nustatyta tvarka.

Profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis pastebi: štai po tokių aukštų vadovų atsakymų galite daryti išvadas ar pasikeis padėtis policijos komisariatuose. Prieš keletą dienų susisiekus su keletu apskričių komisariatų, pas Juos padėtis liko nepakitusi, vadovai perskaitę ministerijos, Departamento raštus tikriausiai seniai padėjo juos į stalčius. Išeitis tik viena- siekti, kad  policijos departamento, apskričių komisarus žmonės rinktų visuotinu balsavimu. Tada jie taptų atsakingi prieš visuomenę, bendruomenes, o ne prieš atskirus, metų metais valdžioje tūnančius veikėjus.

 

 

Agnė Gelžinė.