Kolektyvinės sutartys yra ateities garantas darbo santykiuose

Ignalinos_rajono_savivaldybeLietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkai parengė Ignalinos rajono savivaldybės kolektyvinę sutartį, kuri atitinka Europos sąjungos standartus ir reikalavimus. Kolektyvinė sutartis normalizuoja ir stabilizuoja darbo santykius valstybės tarnyboje, garantuoja išmokas, garantijas. Tik nedaugelis profesinių sąjungų gali savarankiškai paruošti kolektyvines sutartis ir teikti jas pasirašymui. Visoje Respublikoje yra paruošta apie  tūkstantį  kolektyvinių sutarčių, iš kurių 224 yra galiojančios šiuo metu, ir veikiančios viešajame sektoriuje. Dalis iš jų yra tik „trafaretinės“ arba deklaracijų mišinys, kurios niekaip nepateisina darbuotojų ar valstybės tarnautojų lūkesčių. LPS „Sandrauga“ ruoštuose kolektyvinėse sutartyse yra įtvirtinta net finansinė pagalba žmogui susirgus, operacijos metu, nelaimės atveju. Taip pat kolektyvinė sutartis numato paramą ir ne profesinės sąjungos nariams. Sutartis yra svarbi ir administracijai, kadangi yra apsidraudžiama nuo visų kraštutinių priemonių pvz. streikas, protestai, piketai. Kaip žinome streiką rengti gali tik profesinės sąjungos. Labai svarbus klausimas yra ir išeitinės išmokos , kurios darbo santykiuose užima aukštą skalę, todėl tik su tuo nesusiduriantis žmogus gali kalbėti, kad profesinė sąjunga yra tik tai praeities palikimas. Kaip tik profesinė sąjungos yra perspektyvus ateities reiškinys, kadangi  viskas bus sprendžiama kolektyvinėmis sutartimis. Verta pažymėti, kad Ignalinos rajono savivaldybė yra inovatyvi, įžvelgianti perspektyvinę naudą, mato, kad tokį kelią renkasi ir senosios Europos sąjungos šalys. Kai tuo tarpu kitos savivaldybės vangiai kalba apie kolektyvines sutartis, ši administracija imasi spręsti šiuos klausimus. Savivaldybės vadovas ir administracija supranta, kad kolektyvinės sutartys yra ateities garantas darbo santykiuose.