Įsisukai į teismų maratoną, suprasi teisingumą Lietuvoje.

Neabejojame, jeigu paklaustumėt sutikto praeivio gatvėje, kas Lietuvoje vykdo teisingumą, be abejo daugelis atsakytų – Teismai. Tačiau ar daugelis žino, kad ši norma yra įtvirtinta  Lietuvos Respublikos Konstitucijos IX skirsnyje, kuriame sakoma „kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, kad teisėjas ir teismai vykdydami teisingumą yra nepriklausomi, kad teisėjai nagrinėdami bylas klauso tik įstatymų. “ Nors Konstitucija yra pagrindinis įstatymas, tačiau teismai vadovaujasi ir kitais teisės aktais (kodeksais, įstatymais, įsakymais, po įstatyminiais aktais), vienas tokių – Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – LR ABTĮ), kurio 5 straipsnyje yra įtvirtinta,  kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau ši įstatymo norma, kaip rodo „karti praktika“ teismams tampa tik deklaratyvaus pobūdžio ir praktiškai niekinė. LPS „Sandrauga“ buvo susidūrusi su precedentų neturinčiu atveju, kadangi niekaip negalėjo Lietuvos vyriausiajam teismui pateikti apeliacinio skundo, kurį jau kelis kartus  buvo atsisakyta priimti, tik dėl teismo pozicijos. Kiekvieną kartą atsisakant priimti ir nagrinėti LPS „Sandrauga“ apeliacinį skundą iškeliami vis nauji motyvai, neva: 1) apeliaciniame skunde kelti nauji reikalavimai  arba 2) apeliacinį skundą padavė įgaliojimų neturintis atstovas. Tačiau LPS „Sandrauga“ rankų nenuleido, ginčijo kiekvieną teismo nutartį ir įrodinėjo, kad teismai ne tik netiksliai interpretuoja įstatymus, bet ir taiko negaliojančias teisės normas.

Laikas ėjo, nutartys buvo priėminėjamos vis naujos, teisėjai keitėsi, kol pagaliau LPS „Sandraugai“ pavyko tam tikra žodžio prasme „pramušti sieną“ ir pagaliau apeliacinis skundas pasiekė vyriausiąjį administracinį teismą.  „Netikiu, kad koks nors advokatas, įvertindamas savo, kaip teisininko karjerą  perspektyvas būtų  kovojęs su teismu, kaip tai padarė ,,Sandrauga“- kalbėjo LPS ,,Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis. Įvertindami visą pasiruošimą ir kvalifikacinius reikalavimus neišvengiamai pagalvoji apie paprastus žmones, kurie neturi jokio teisinio išsilavinimo, jokios teisinės praktikos ir kuriuos gyvenimo likimas įsuka į „teismų maratoną“. Be išvedžiojimų pagalvokite, kas su tokiais žmonėmis nutinka ir kodėl Teismų sistema tokia sudėtinga, neprieinama paprastiems žmonėms, kam naudinga tokia tvarka ir kodėl įstatymo leidėjui labiau rūpi narkotinių medžiagų naudojimo įteisinimas, kovos su pelėmis įstatymo projektai nei žmogaus teisių gynimas valstybinėse institucijose ir teismuose – pabrėžė LPS ,,Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.  Straipsnio  autorė taip pat kviečia  nors minutę pagalvoti ir atėjus metui priimti sprendimą vadovautis ne emocija, o faktais ir darbais.

Priminsime, kad Lietuvoje iš 19 institucijų  teismais pasitiki  mažiau nei  vienas trečdalis visuomenės. Teismams  jau daugiau nei 20 metų  žmonės skiria tik 15-16  vietą.

Kai dingsta teisingumas, jau niekas žmonių gyvenimo negali padaryti vertingu.‘ I Kantas

.

 

 

Rūta Gelžinė

IMG_E7605