Ką profsąjungos nariui reikėtų žinoti apie Trišalę Tarybą

Pasiėmę darbo kodeksą arba  panaršę internete  galime suprasti, kad Lietuvos Respublikos Trišalė Taryba ( TT) yra lygiateisiais partnerystės pagrindais ( darbdavių, profsąjungų, vyriausybės) sudaryta patariamoji institucija, kuri svarsto, išklauso ir priima rekomendacinius sprendimus socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais. TT rekomendaciniais sprendimais gali remtis ir nesiremti seimas, vyriausybė kitos valstybinės valdžios institucijos.  Vienas iš svarbiausių TT tikslų, sprendžiant klausimus yra užtikrinti santarvę visuomenėje. Europos šalyse taip pat yra dvišalės ( darbdaviai ir profsąjungos) ir trišalės tarybos, komisijos sudarytos  iš darbdavių, profsąjungų ir vyriausybės atstovų. Darbas Trišalėje taryboje ir jos komisijose yra neapmokamas.   LPS ,,Sandrauga“ buvo atkreipusi dėmesį, kad norint tinkamai atlikti savo pareigas, įsigilinti į teikiamus projektus Tarybos nariams turėtų būti kompensuojamos nors transporto, kelionės, darbo komisijose, Tarybos posėdžiuose laikas tačiau į tai nebuvo tinkamai reaguota, manant, kad atstovai turi dirbti nemokamai.  Nors kokybiškam ir profesionaliam atstovavimui Trišalės tarybos posėdyje reikalinga skirti taip pat nemažai, laiko tai ir pasiruošimas posėdžiui (susipažinimas su darbotvarke, susipažinimas atsiųsta ir kt.  medžiaga), o ir pats dalyvavimas posėdžiuose, kurie kartais užtrunka net iki 3 valandų.  Viskas lygtai atrodo labai puiku ir gražu, nes rodos vien pasakymas Trišalė Taryba, daug ką reiškiantis ir pasakantis, tačiau tai tik „skambūs žodžiai“. O iš tiesų, praktiškai trišalė taryba  jokių galių neturi, tai tik patariamoji  institucija, kurios rekomenduojami sprendimai vienoje ar kitoje ar tai būtų socialinėje, ar tai ekonominėje ar darbo srityje yra priklausomi nuo „politinių vėjų“, o aiškiau nuo esamos politinės situacijos Šalyje.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ jau eilę metų yra Trišalės tarybos narė, todėl pagal praktiką gali drąsiai teigti kad svarbiausi Jūsų darbo klausimai, socialinės garantijos sprendžiami vietoje, per kolektyvinę sutartį. Visi garsiųjų patariamųjų institucijų posėdžiai taip ir lieka patariamais posėdžiais. Manome kad daugelis mūsų narių supras esme kad dėl geresnių rezultatų reikalingas darbas vietoje.

Visus su Joninių šventę paparčio žiedo beieškant, gražios ir šiltos vasaros.

 

Rūta Geležinė