Trišalė Tarybos posėdžiai, kam jie skirti?

bilde

Antradienį įvyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame vienas svarbiausių klausimų  turėjo būti minimalaus darbo užmokesčio (MMA) skaičiavimo formulės patvirtinimas. Kaip  įprasta, dėl neaiškių priežasčių nutarta šio klausimo svarstymą nukelti į rugsėjo 13 dieną, lyg tai iš esmės turėtų kokią reikšmę vyriausybės arba seimo sprendimams.

Svarstant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 248 str. (Streiko skelbimo draudimai) 2 dalies pataisą, ,,Solidarumas“ profsąjunga ,,prisiminė“, kad reikia  iš įstatymo nuostatos išbraukti žodžius ,,nepaprastoji padėtis“, nes jos organizacija niekaip negali išspręsti klausimo su darbdaviu. Tačiau tiek profsąjungų konfederacija, tiek profsąjunga ,,Solidarumas“ dar  Skvernelio vyriausybės laikais, svarstant Darbo Kodekso projektą dėjo derinimo parašus be jokios atsakomybės, nes vieni iš pagrindinių šių organizacijų finansiniai šaltiniai yra ne profsąjungos nario mokestis, bet gautas valstybinis turtas ir pajamos iš jo nuomos. Vienintelė, profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ atsisakė pasirašyti derinimo projektą, reikalaudama ištaisyti su teisingumo ir protingumo principais prasilenkiančias nuostatas, tačiau net ir tada kitos profsąjungos šio reikalavimo nepalaikė.  Įdomiausia, kad viešame posėdyje į diskusijas įsivėlė net ir tie nariai, kurie su darbo teise ar teisiniais pagrindais neturi  net elementarių žinių. Vienas iš darbdavių atstovų pasiūlė dar kartą atidėti sprendimo priėmimą ir susitikti su profsąjungų atstovais (-e) atskirai, o iki to kreiptis į valstybės saugumo departamentą (VSD), kad jis išaiškintų ar vairuotojai, ar darbininkai keldami darbo užmokesčio  bei darbo sąlygų klausimus veikimu prieš valstybę ?  Profsąjungos neveikia prieš valstybę !!! Nuo kada teisingo atlyginimo ir orių darbo sąlygų reikalavimas tampa veikimu prieš valstybę? Profsąjungų atstovas  paragino darbdavių atstovą Romanovskį atsibusti ir susivokti ,,kad gyvename ne sovietų sąjungoj, kai viską kontroliavo kgb ir tie laikai jau pasibaigė“.

Tačiau  didelei nuostabai į tokį darbdavių atstovo kvietimą skandalingai atsiliepė  profsąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, kuri pasiūlė, << kad po Trišalės Tarybos posėdžio  protokolas nėra  surašomas po dviejų trijų dienų na vis tiek tai yra pora savaičių periodas, kuomet yra surašomas protokolas, nu,  klausykit, tarkim tai jau dabar yra aiškios nuomonės ir jeigu mes atsispiriame nuo šito taško koks yra šiandien,  yra aiškios nuomonės, mes su darbdaviais susėdam ne Trišalės Tarybos posėdžio metu, bet dvišaliuose santykiuose aptarti šitą klausimą. Man atrodo visada tą galim padaryt ir mes visada buvom atviri tokiems susitikimams ir jeigu Aurelija mes kitą, sutariam (past. Aurelija posėdžio pirmininkė)  jeigu vis tik įvyksta toks stebuklas, tai mes sutariam ir tiesiog  informuojam Trišalės Tarybos sekretoriatą, kad protokolas na bus kitokio pobūdžio ir tai užfiksuosim kitos Trišalės Tarybos posėdyje. Jeigu ne, tai informuojam Trišalės Tarybos sekretoriatą ir išeiname su skirtingomis nuomonėmis, kurias mes šiandien išreiškiam. Tuomet raginčiau susitikti dvišaliu formatu kuo greičiau>> (citatos pabaiga).

Kieno ir kokius interesus atstovauja profsąjungų konfederacija, jei net viešai kalba ir žada pakeisti ir pataisyti posėdžio  protokolus, po atskirų susitikimų? Galima numanyti, kad šiai organizacijai jos nariai apskritai neturi reikšmės, nes iš surenkamo profsąjungos nario mokesčio ši organizacija išsilaikytų keletą savaičių…

Trišalė Taryba gali tik patarti Vyriausybei, Seimui dėl įstatymų projektų, todėl tam yra skiriami vieši dvišaliai ir trišaliai posėdžiai. Bet kuris teisininkas patvirtins, kad posėdžio protokolas surašomas tam, kad faktai nebūtų iškraipomi ir klastojami ir už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Peršasi išvada, kad Trišalės Tarybos nutarimai visuomet ir liks pliuralistinio pobūdžio, jei net  viešų posėdžių metu, bus propaguojami užkulisiniai susitarimai ir demonstruojama nepagarba tiek įstatymui, tiek visuomenei. Reikės nemažai permainų, kad Trišalės Tarybos nutarimai turėtų nors kokią juridinę reikšmę ir galią. Kitu atveju  lieka visiška painiava kam tokie posėdžiai ir užkulisiniai susitikimai skirti ?

Agnė Gelžinė