Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus

2012-08-29

Artėjant rugsėjo 1-mąjai primename, jog LR Darbo kodekso 214 straipsnis suteikia papildomas lengvatas:

1. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

2. Teisės į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Darbo inspekcijos išaiškino, pirmosios mokslo metų dienos garantija taikytina tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį – taip vadinamą tėvadienį, t.y. 2 dalies lengvata nebus taikoma darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

 

Žavinta Stroputė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.