Dėl 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-234 pakeitimo ir papildymo

 

Siekiant gerinti Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje (LNSS) veikiančiose įstaigose dirbančių darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, darbo organizavimą grįsti šiuolaikiniais darbuotojų motyvavimo principais, didinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, stiprinti socialinę partnerystę LNSS įstaigose, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ su kitomis profesinėmis sąjungomis 2021 lapkričio 15 d. sudarė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį Nr. S-234.
 
Šiandieną, spalio 18 d., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pakvietė Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“ ir kitas profesines sąjungas pasirašyti dėl kolektyvinės sutarties Nr. S-234 pakeitimo bei papildymo. Taip pat buvo pasirašyta ir Kolektyvinių derybų protokolinis susitarimas dėl 2023 metų pavasariui atidėtų nuostatų.

20221018_110548

20221018_110414 20221018_102128