Laukiant gražiausių metų švenčių, gera žinia mokytojams

lietuvos-svietimo-ir-mokslo-sakos-kolektyvines-sutarties-pasirasymas-5a0039fb16a9b

Šiandien Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ (toliau-LPS „Sandrauga“) pirmininkas Kęstutis Juknis su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau –  Ministerija) pasirašė 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimą, kuriame Ministerija su profesinėmis sąjungomis, tarp kurių LPS „Sandrauga“; Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas; Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „ Solidarumas“ sutarė dėl bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo finansavimo ir darbuotojų ekonominių ir socialinių sąlygų, bei kitų socialinių garantijų. Tai kad „nuo 2023 m. sausio 1 d. skirti papildomų lėšų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, darbo užmokesčiui padidinti 13 procentų ir užtikrinti, kad mokytojų  pareiginės algos didėtų 12 procentų (įskaitant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir bazinio dydžio didėjimą), o kita lėšų dalis (1 proc. iš 13 proc.)   būtų skirta padidinti lėšas ugdymo planui įgyvendinti. Užtikrinti, kad mokytojų darbo užmokesčio lėšos didėtų tiek, kad 2024 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.“ Taip pat įtvirtintos šios socialinės garantijos profesinės sąjungos nariams, tai jog „ sutarties galiojimo laikotarpiui profesinės sąjungos nariui nustatomos 3 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios panaudojamos mokinių (studentų) atostogų metu, o taip pat profesinės sąjungos nariui pasijutus prastai ar suplanavus vizitą į gydimo įstaigą turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti…“

Tai tik keletas Sutartyje sutartų socialinių garantijų, su kitomis darbuotojų ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis bei garantijomis, galėsite susipažinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje (www.socmin.lrv.lt) kuomet bus įregistruoti sutarties pakeitimas.

Rūta Gelžinė