Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje nuo darbo nušalinta mokytoja. Kam gali tekti atsakyti už pasekmes ?

prezidento-valdo-adamkaus-gimnazijos-prieigos-61a71bf1c8fac

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ pradėjo analizuoti Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktorės įsakymą, kuriuo mokytoja- profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ narė  buvo nušalinta nuo darbo.

Pagal turimus duomenis, ima ryškėti labai paprasta situacija: mokytoja pamokos metu septintokę perspėja laikytis drausmės (neužsiimti pašaline veikla), o mokinei nekreipiant dėmesio ir toliau tęsiant pašalinę veiklą, nereaguojant į mokytojos pastabas,  mokytoja paima nuo suolo popieriaus lapą, kuriame mokinė rašinėja. Mokytoja popieriaus lapą perlenkia, neskaito nei viešai, nei neviešai ir pertraukos metu  jį perduoda klasės auklėtojai. Jokio fizinio kontakto su mokine nėra, popieriuje turinys neviešintas, žodinio ginčo nėra. Mokytoja popieriaus lapo negražino mokinei, todėl  mokinė susijaudinusi apsiverkė.

Direktorė apkaltina mokytoją ,,kitų asmenų akivaizdoje panaudojus psichologinį ir fizinį smurtą ir taiko Darbo kodekso 49str.3d. ir 58 str. 3 dalies 4 punktą, kuris sako: ,,priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje“ ir  įsakymu nušalina mokytoją nuo darbo 12 dienų.

Mokytoja dvasiškai sukrėsta, pažeminta kolegų tarpe, praradusi reputaciją kreipiasi į profesinę sąjungą ir į šeimos gydytoją dėl pablogėjusios sveikatos.

Profesinė sąjunga, įvertinusi turimus duomenis ir įrodymus įteikė reikalavimą  direktorei – panaikinti įsakymą dėl nušalinimo, kurį direktorė privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per  10 dienų, dalyvaujant juo pateikusios profesinės sąjungos atstovams.

Priminsime tik tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje nušalinimas nuo darbo, padarius  šiurkštų darbo drausmės pažeidimą  galimas tik įstatymo nustatytais atvejais, turint pakankamai ir patikimų duomenų. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas kvalifikuojamas kaip vienas sunkiausių darbo sutarties pažeidimų.

Kaip manote Jūs, kaip įvykiai galėtų klostytis toliau ?

Rūta Gelžinė