Europos darbo inspektorių akiratyje – ekonominės recesijos poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

2013-11-14
    Lapkričio 14-15 dienomis Vilniuje renkasi Europos šalių nacionalinių darbo inspekcijų vadovai – vyks 65-asis Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto susitikimas. Dviejų dienų renginio darbotvarkėje – teminė diena „Investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą: ekonominė recesija vs. deramas darbas“ bei plenarinis posėdis.       „Ekonominė recesija daugiau ar mažiau palietė visas Europos Sąjungos šalis. Darbuotojų saugos ir sveikatos sritis – ne išimtis. Darbdaviai patys pripažįsta, jog deramam, t.y. saugiam ir teisėtam, darbui užtikrinti tuomet buvo skiriamas gerokai mažesnis dėmesys bei investicijos, tad tema pasirinkta neatsitiktinai. Kartu su kolegomis dalinsimės patirtimis, kaip šie klausimai buvo sprendžiami kitose šalyse, kokių priemonių ėmėsi tiek darbo inspektoriai, tiek patys darbdaviai, darbuotojai, profsąjungos, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe proveržio“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.


Teminėje dienoje bus aptarti ekonominio nuosmukio iššūkiai darbuotojų saugai ir sveikatai, socialinės partnerystės tokiomis sąlygomis svarba, paskelbti darbdavių nuomonės apklausų rezultatai – pranešimus skaitys Graikijos, Švedijos, Maltos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Lietuvos nacionalinių darbo inspekcijų, Tarptautinės darbo organizacijos bei Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros atstovai.

Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas įsteigtas 1995 metais Europos Bendrijų komisijos sprendimu. Komitetas, kurį sudaro valstybių narių nacionalinių darbo inspekcijų atstovai, renkasi du kartus per metus vienoje iš tuo metu Europos Tarybai pirmininkaujančių šalių. Lietuvoje Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto susitikimas vyksta pirmą kartą.

Komitetas Europos Komisijos prašymu arba savo iniciatyva pateikia Komisijai nuomonę dėl visų problemų, susijusių su Bendrijos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje vykdymu valstybėse narėse. Pagrindiniai komiteto tikslai – tobulinti nacionalinių darbo inspekcijų veiklą, kurti veiksmingus metodus bei teisinius veiklos pagrindus, plėtoti keitimąsi patirtimi, įgyta atliekant teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje vykdymo priežiūrą, siekiant užtikrinti nuoseklų šių teisės aktų vykdymą visoje Bendrijoje, aktyviai bendradarbiauti su trečiųjų šalių darbo inspekcijomis, siekiant prisidėti prie Bendrijos veiklos darbuotojų sveikatos ir saugos srityje ir padėti spręsti tarpvalstybines problemas.

 

 

Informacija:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.