Neįgalieji darbo rinkoje: kaip jiems padedame integruotis?

                 2014-05-07

               Atsigaunanti darbo rinka šalyje teikia vilčių ir norintiems dirbti neįgaliesiems. Darbo biržai registruojant daugiau laisvų darbo vietų, didesnė tikimybė, jog ir šiai papildomai darbo rinkoje remiamai tikslinei grupei padidės galimybės įsidarbinti. Lietuvos darbo biržos duomenimis, balandžio 1 dieną šalyje registruota 12,6 tūkst. neįgalių bedarbių – tai 6 proc. mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.Tarp visų registruotų bedarbių jie sudaro 6 proc.

                Darbo birža 2013 metais ir šių metų pirmąjį ketvirtį laikiną užimtumą suteikė 3147 neįgaliesiems. Kas antras dirbo viešuosius darbus, kas ketvirtas buvo įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvis. Profesinę kvalifikaciją ar kompetenciją įgyti ryžosi 4 proc., darbo įgūdžių 2,4 proc. Darbo rotacijos priemonė suteikė galimybę laikinai įsidarbinti 12 neįgaliųjų, bedarbių teritorinis judumas buvo paremtas 8 neįgaliesiems. Nuolatiniam darbui įsitvirtino net 83 proc. buvusių neįgalių bedarbių, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių.

http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6925

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.