Policijos Departamentas dėl informacijos ribojimo ir laisvių varžymo privalės aiškintis Ženevai

southerndefender.files.wordpress.com nuotr.

2014 06 11

Tarptautinės darbo organizacijos (toliau TDO)  Asociacijų Laivės komitetas priėmė svarstymui Lietuvos Profesinių Sąjungų Federacija (toliau LPSF „Sandrauga“) pateiktą skundą prieš  Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Policijos Departamentą prie Vidaus reikalų Ministerijos dėl informacijos ribojimo ir trukdymo profesinei sąjungai vykdyti savo tiesioginę veiklą.

TDO buvo pateiktas skundas dėl Policijos departamento  veiksmų slepiant informaciją, bei trukdant minėtajai profsąjungai atstovauti savo narių bei kitų darbuotojų teises, dalyvaujant darbuotojų teisinę padėtį sprendžiančių komisijų veikloje ir taip nusižengiant ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems profesinių sąjungų teises bei veiklos ribas, bet ir tarptautinėms konvencijoms. Reaguodama į tai, TDO pradėjo oficialų tyrimą dėl Policijos departamento veiklos. Tyrimo metu Vyriausybė bus priversta aiškintis dėl susidariusių aplinkybių. Vėliau šis klausimas bus sprendžiamas Laisvių komitete, kuris ir priims galutinį sprendimą.

Komentuodamas susidariusią situaciją, LPSF „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis teigė, kad „ Policijos departamentas įstatymų numatyta tvarka neteikė informacijos mūsų profesinei sąjungai, nesudarė galimybių dalyvauti įvairiose posėdžiuose, komisijose ir kitais būdais neteisėtai ribojo mūsų veiklą, taip sudarydamas kliūtis užtikrinti ne vien mūsų organizacijai priklausančių narių, bet ir kitų dirbančiųjų interesus“.

K. Juknis teigė, kad į TDO buvo priverstas kreiptis, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti profesinių sąjungų veiklos laisvę. Lietuvos teismuose profesinių sąjungų veiklos laisvės klausimus išspręsti nepaprastai sudėtinga.

Tarptautinė Darbo Organizacija yra Junginių Tautų specializuota agentūra, siekianti užtikrinti socialinį teisingumą dirbantiesiems žmonėms. Ji sprendžia darbo teisės, socialinio dialogo ir darbo santykių klausimus. Šis organas yra sudarytas iš vyriausybių, darbdavių ir dirbančiųjų organizacijų. Šiuo metu Lietuvos interesus TD organizacijoje atstovauja Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

LSPF „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *