Pavojus darbe: dažniausios priežastys ir 2014 metų statistika

2015-01-06

Praėjusiais metais darbo vietose įvyko 166 nelaimingi atsitikimai, kurių metu buvo sužaloti arba žuvo darbuotojai, informuoja Valstybinė darbo inspekcija. Jos duomenimis, 2014 metais pavojingiausia dirbti buvo transporto, statybos apdirbamosios pramonės, žemės ūkio ir miškininkystės įmonėse.

Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) praneša, kad 2014 metais (iki gruodžio 18 dienos) darbe žuvo 57 darbuotojai, dar 109 buvo sunkiai sužaloti. Daugiausiai nelaimingų atsitikimų įvyko transporto įmonėse – užfiksuota, kad čia sunkiai sužaloti 24 ir žuvo 16 žmonių. Toliau rikiuojasi statybos (22 sunkūs ir 13 mirtinų), apdirbamosios pramonės (22 sunkūs ir 5 mirtini), žemės ūkio (12 sunkių ir 6 mirtini), miškininkystės (2 sunkūs ir 6 mirtini) bendrovės.

Inspekcijos duomenis, dažniausiai nelaimingo atsitikimo darbe priežastimi tampa darbo tvarkos taisyklių pažeidimai, tarp kurių neretai pasitaiko ir darbuotojų piktnaudžiavimas alkoholiu.

2014 metais darbe žuvo 57 darbuotojai.

Tarp ištirtų atvejų, darbuotojo pareigų pažeidimai buvo įvardinti kaip nelaimės priežastis 41 kartą (32 proc.). Daugiausiai tokių įvykių pasitaikė statyboje, apdirbamojoje pramonėje ir transporte.

Tarp nelaimių priežasčių, nuo darbuotojų pareigų nesilaikymo nedaug atsilieka ir darbdavio pareigos sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas  nesilaikymas.

19 kartų (15 proc.) darbuotojai buvo sužeisti arba žuvo darbe, nes darbdavys nesiėmė reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, netinkamai organizavo darbus, nesiėmė priemonių, kad darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus; neįrengė kolektyvinių, asmeninių apsaugos priemonių, neorganizavo arba neatnaujino profesinės rizikos vertinimo. Šie pažeidimai daugiausiai pasitaikė transporte, žemės ūkyje ir apdirbamojoje pramonėje.

Daugiausiai nelaimingų atsitikimų užfiksuota transporto sektoriuje

Saugos bei sveikatos reikalavimų neatitinkantys įrenginiai su įvykusia nelaime buvo susiję 10 atvejų (8 proc.). Prie šių situacijų priskiriami ir tie įvykiai, kuomet nebuvo užtikrinta, kad darbuotojas negalėtų patekti į pavojingą zoną, arba nebuvo apmokytas bei supažindintas su pavojais, galinčiais iškilti naudojant darbo įrenginį.

Darbdavio pareigų nevykdymas buvo nustatytas 9 atvejais (7 proc.), daugiausiai – statyboje. Prie šių priežasčių priskiriami neorganizavimas rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimo, netinkamas įmonės vidinės kontrolės saugos ir sveikatos klausimais organizavimas, nepakankama kontrolė, kad darbuotojai laikytųsi saugos ir sveikatos reikalavimų.

8 atvejais (6 proc.) – vėlgi, daugiausiai statyboje – nustatyta, kad darbo vieta buvo netinkama. Dar 5 atvejais (4 proc.) statyboje ir apdirbamojoje pramonėje darbuotojams buvo leista dirbti jų neapmokius, neinstruktavus, neinformavus apie rizikos veiksnius.

Būkite saugūs!

Parengė Rūta Geležinė, remiantis VDI inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.