Įsigaliojo Socialinių įmonių įstatymo pakeitimai

2015-12-07

Nuo gruodžio 1 dienos įsigaliojo Socialinių įmonių įstatymo pakeitimai. Pakeistos nuostatos dėl socialinių įmonių įdarbinamų žmonių tikslinių grupių apibrėžimo ir socialinių įmonių darbuotojų mokymams skiriamų subsidijų skyrimo, skelbia Lietuvos darbo birža.Pasikeitusiame Socialinių įmonių įstatyme pakeistas punktas, apibrėžiantis vytesnių nei 50 metų žmonių įdarbinimą. Dabar jame nurodoma, kad toks asmuo privalo būti užrigavęs darbo biržoje ir įgijęs bedarbio statusą. Taip pat yra pakeitimų, susijusių su subsidijų skyrimu socialinių įmonių darbuotojų mokymams. Vidutinėms, mažoms ir labai mažoms įmonėms šiems tikslams gali būti skiriama iki 10% daugiau lėšų, nei visoms kitoms, kurioms subsidijuojama iki 60% išlaidų, skirtų mokymų organizavimui. Maksimali valstybės dotuojama suma – ne daugiau 2 mln eurų vienam projektui.

Parengė Rūta Geležinė, remiantis Lietuvos darbo biržos inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.