Patikslintas policijos įstatymas

2016-05-19 16635783967_260568122c_k
Seimo priimtose Policijos įstatymo pataisose patikslinti atvejai, kada policijos pareigūnai gali panaudoti prievartos – tiek psichinės, tiek fizinės – priemones, o kada – ne.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios šiandien priimtos Policijos įstatymo pataisos, kuriose, be kita ko, numatomi atvejai kada policijos pareigūnas gali, ir kada negali panaudoti prievartą.
Patikslintame įstatyme numatoma, kad fizinę prievartą policijos pareigūnas turi teisę panaudoti:

1) saugodamasis ar siekdamas apsaugoti kitus asmenis nuo gresiančio pavojaus gyvybei ar sveikatai;

2) kai asmenys vengia vykdyti pareigūnų reikalavimus ar nurodymus (siekdamas priversti asmenis paklusti), taip pat sulaikydamas asmenis (jeigu jie priešinasi);

3) atremdamas kėsinimąsi į šaunamąjį ginklą, sprogmenis, specialiąsias priemones, ryšio priemones ir siekdamas šiuos objektus susigrąžinti;

4) atremdamas statinių (įskaitant patalpas), transporto priemonių ar kito turto, teritorijų užpuolimus arba šiuos užimtus objektus išlaisvindamas;

5) patekdamas į teritorijas, patalpas ar transporto priemones per kratą ar poėmį arba kai turimais duomenimis juose gali būti laikomi įkaitai arba slėptis asmenys, galimai padarę administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas;

6) stabdydamas transporto priemonę, laivą ar orlaivį (tarnybinio būtinumo atvejais);

7) užkirsdamas kelią administraciniams nusižengimams ar nusikalstamoms veikoms.

Tam tikras priemones (tarp kurių pirmiausia – šaunamuosius ginklus), nesant pavojaus gyvybei pareigūnams bus draudžiama naudoti, jei asmuo, prieš kurį ketinama tokią priemonę panaudoti, yra (akivaizdžiai): neįgalus; turi neliečiamybės teisę; nėščias moteris; nepilnamečius.

Parengė Rūta Geležinė, remiantis LR Seimo ir Delfi.lt, ELTA informacija. Plačiau skaitykite čia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.