Kolektyvinė sutartis? „Tegu jie pasirašinėja, manęs nedomina.“

2013-05-29

Nedomina? O gal tiesiog nepakankamai informuotas apie ją esate?

Kiekvienas, normalus, legalus darbas yra pagrįstas teisinėmis normomis. Santykiai tokiame darbe taip pat reguliuojami įvairiais teisiniais būdais ir metodais, tačiau jau taip yra, kad darbuotojo statusas yra žemesnis negu darbdavio ( elementaru, kadangi vienas vykdo, kitas vadovauja ).

Tikriausiai daugelis sutiktų, kad kartais, siekiant sąžiningo ir teisingo darbo, būtina vienaip ar kitaip įtakoti darbdavį. Deja, atskiro darbuotojo galimybės daryti įtaką darbdaviui visada buvo labai menkos. O būti išgirstu visada lengviau kai esi ne vienas. Organizuota, vieninga grupė gali daryti efektyvesnį poveikį stipresniajai pusei, šiuo atveju- darbdaviui.
Todėl vienas iš būdų, turėti tokią „organizuotą grupę“ – kolektyvinė sutartis.

Kolektyvinės sutarties pagalba, santykių reguliavimas tampa lankstesnis ir liberalesnis. Ir tai gerai ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui, kadangi sutartyje nustatomos sąlygos, paprastai būna palankios tiek vienai, tiek kitai šaliai.

LR Darbo kodekse (59 straipsnis), kolektyvinė sutartis apibrėžiama, kaip rašytis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių ir ekonominių sąlygų.

Šalims, sudarančioms šią sutartį, atstovauja darbovietėje veikianti profesinė sąjunga ir tos darbovietės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai.

Kolektyvinė sutartis yra civilinio pobūdžio, kadangi yra sudaroma savanoriškai,
kolektyvinių derybų būdu.
Ji atspindi suderintus darbuotojų ir darbdavių interesus.

Sudaryta kolektyvinė sutartis yra privaloma abiems sutarties šalims, o jos norminė dalis
įstatymais pripažįstama teisės šaltiniu. Įstatymų leidėjas, teisės aktuose įtvirtindamas kolektyvinės sutarties institutą, suteikia galimybę darbo santykių dalyviams reguliuoti tam tikrus darbo santykius autonomiškai.Vien tik dėl šios autonominės teisėkūros, kolektyvinė sutartis turi daug daugiau
pranašumų už individualią darbo sutartį, kadangi ši sutartis leidžia iš dalies sulyginti darbuotojų ir
darbdavių teisinę padėtį.

Labai svarbu, kad darbuotoją atstovaujanti pusė, būtų gerai teisiškai išprususi. Tuomet darbdaviui sunkiau manipuliuoti darbuotoju, siekiant jį vienokiu ar kitokiu būdu paveikti. Darbuotojas visada gali tartis su su savo atstovu jam rūpimais klausimais, ir gauti naudingą konsultaciją.

Nerimaujate, kaip jūsų darbdavys sureaguos į Jūsų sprendimą, sudaryti kolektyvinę sutartį?

Neverta. Kadangi kiekvienas išsilavinęs ir darbo specifiką, bei teisę išmanantis darbdavys, nebus ne tik, kad nepatenkintas, bet dar ir apsidžiaugs.
Pagalvokite, kada lengviau spręsti iškilusius sunkumus?
Kai vienam reikia nuraminti nepatenkintą darbuotojų minią, kuri nesuvokdama tikrosios padėties,vadovaudamasi emocijomis, sukyla, reikalaudama keisti nepakeičiamus dalykus, ar tada, kai darbdavys ramiai gali pasišnekėti su darbuotojų atstovais, išmanančiais teisės aktus, žinančiais, ką darbdavys privalo padaryti, kokie jo veiksmai laikytini darbuotojų darbo ar socialinių sąlygų gerinimu? Bendraujant su darbuotojų atstovais, galima greičiau surasti efektyvų ir abiem šalims naudingą sprendimą.

Kodėl kolektyvinės sutarties atstovų rinktis profesinę sąjungą?

Tai nėra nei agitacinis, nei ciniškas klausimas. Profesinėje sąjungoje, dirba kvalifikuoti, išsilavinę, puikiai teisę išmanantys specialistai, kurie gali būti stipri pagalba, bet kurio darbe iškilusio sunkumo metu.
Tikriausiai, net nereikia priminti, kiek paprastai kainuoja teisininkų konsultacijos, pagalbos… O čia- nariams suteikiama nemokama konsultacija, nemokama pagalba.

Profesinės sąjungos turi teisę darbuotojų vardu derėtis ir sudaryti kolektyvines sutartis su darbdaviais, jų organizacijomis. Kolektyvinės sutarties sąlygos negali pabloginti darbuotojų padėties palyginti su ta, kurią nustato darbo kodeksas ir kiti teisės aktai, todėl kolektyvinė sutartis iš esmės gerina darbuotojų padėtį ir darbuotojai turėtų būti suinteresuoti pasirašyti tokią sutartį. Joje gali būti nustatytos geresnės, lankstesnės darbo sąlygos, ypač todėl, kad profesinė sąjunga derasi visų darbuotojų vardu ir todėl turi geresnes derybines pozicijas nei pavieniai asmenys, susitardami dėl individualių darbo sutarčių. Darbo kodeksas leidžia kolektyvine sutartimi keisti tam tikras nuostatas, kurios kitu atveju būtų privalomos darbo santykiuose, ir tuo būdų taip pat didina ir darbdavio interesą pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Jei susimąstėte, svarstote, ir vis dar darbo santykius su darbdaviu remiate paprasta darbo sutartimi, nebijokite teirautis daugiau informacijos.

Apie kolektyvinę sutartį, galite išsamiau skaityti darbo kodekse, o jei jis kartais atrodo per sudėtingas, ar neaiškus, LPS „Sandrauga“ pasiruošusi Jus pakonsultuoti ir šiuo klausimu.

Tel. nr. +370 37 206597

 

Dovilė L.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.