Susikūrė naujas padalinys

2012-08-17

Šiandien (2012-08-17) įvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinio Kauno I-mojo vaikų darželio profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas.Jo metu buvo išrinkti valdymo organai (pirmininkė auklėtoja Inga Stiopina). Apie profesinės sąjungos įkūrimą įstaigoje artimiausiu metu bus informuotas darbdavys.
Visų Kauno I-mojo vaikų darželio profesinės sąjungos narių duomenys yra ypatingi ir saugomi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Žavinta Stroputė