Kilo tik kainos ar ir pajamos?

2017-01-25 dsehnmrevfa-jeremy-paige

Dienraštis Verslo Žinios atliko analizę, kaip keitėsi atlyginimai ir [maisto produktų kainos]kainos pastaruosius dvejus metus, t.y. nuo euro įvedimo. Prieš keičiantis valiutai, visuomenė buvo pasiskirsčiusi į dvi grupes: vieni tvirtino, kad viskas brangs, antrieji – kad ne. Kurie buvo teisūs?

Dienraštis Verslo Žinios (čia) apžvelgė, kaip keitėsi kainos po euro įvedimo. Anot jų, maisto produktų kainos augo palyginti nežymiai, nors laisvalaikio paslaugos šovė viršun 25%. O štai gan įspūdingai skambantis 17 % atlyginimų augimas, kitų šalių kontekste atrodo… skurdokai:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.