Aktualu: darbo laikas ir suminė jo apskaita nuo liepos 1 d.

Laikas-pinigai

2017-06-26

Sulig naujojo Darbo kodekso įsigaliojimu kiekvienas dirbantysis turėtų pasitikrinti savo darbo laiką, nes įsigalios suminė darbo laiko apskaita. Jos atveju maksimalus darbo per savaitę laikas – 52 val., o su papildomu darbu ir viršvalandžiais bus galima dirbti ir 60 val.

Darbe ne vienas susiduria su darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo, taip pat darbo laiko apskaitos pažeidimais. Tai aktualios dirbančiųjų problemos. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Administracinių pažeidimų kodeksas (ANK) už tai numato baudas nuo 150 iki 1450 eurų, o pakartotiniai pažeidimai baudžiami 1400–3000 eurų baudomis.

Nuo liepos 1 d. atsiranda naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis – jis bus lygus 3 mėnesiams. Šiuo metu atskirai naktiniam darbui apskaitinis laikotarpis nėra nustatytas. Tuo tarpu kasmetinių atostogų trukmė naujajame Darbo kodekse reglamentuojama kaip 20 darbo dienų. Iki tol kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė būdavusi 28 kalendorinės dienos.

Ilgiau nepertraukiamai dirbantiems toje pačioje darbovietėje aktualu žinoti, jog už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą jiems priklauso papildomos kasmetinės atostogos: turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, – 3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 kalendorinė diena.

Pavyzdžiui, darbuotojui, turinčiam virš 15 metų nepertraukiamojo darbo stažą toje pačioje darbovietėje, priklauso 4 (t. y. 3 + 1) kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų; darbuotojui, turinčiam daugiau kaip 20 metų nepertraukiamojo darbo stažą toje darbovietėje, priklauso 5 (t. y. 3 + 1 + 1) kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų; ir t. t.

Primename, kad darbo laiko slėpimu ANK laikomas darbuotojų darbo laiko nežymėjimas apskaitos žiniaraštyje arba neteisingų duomenų apie įmonėje pagal darbo sutartis dirbančių žmonių įrašymas jame. Įskaitomas ir, tarkim, VĮ „Automagistralės“ atveju aktualus viršvalandinis darbas, darbas nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Tuo tarpu tyčinis Darbo kodekse nustatyto darbo užmokesčio apskaičiavimo pažeidimas darbdaviui gali užtraukti baudą ir iki 6000 eurų.

„Sandraugos“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.