Slaugytojoms apmokėti kvalifikacijos kėlimo kursai

SlaugosLigonine2017-10-19

Daugelį metų VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje Kaune dirbančioms slaugytojų padėjėjoms prieš kurį laiką lyg perkūnas iš giedro dangaus kirto žinia – joms būtina pasikelti kvalifikaciją arba neteks darbo. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina svyruoja nuo 250 iki 350 eurų, o tai nėra maža suma menkas pajamas gaunančioms slaugytojų padėjėjoms, kurioms buvo liepta už kursus susimokėti pačioms.

„Sandrauga“ ne veltui dažnai primena, jog priklausymas profsąjungai prilygsta draudimui. Ištikus bėdai ar atsiradus problemai, susidūrus su darbdavio savivale, tavo teisių gynyba esant profsąjungoje yra patikima profesionaliems darbo teisės žinovams, kurie surašo ir parengia procesinius dokumentus, apgina nario teises ir leidžia žmogui toliau sklandžiai dirbti. Šios slaugos ligoninės darbuotojus atstovaujanti profesinė sąjunga „Sandrauga“ užtikrino, kad slaugytojoms nereikėtų pačioms mokėti už kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas. Po teisinio „Sandraugos“ įsikišimo, kursus apmokėjo pati darbovietė.

Į „Sandraugą“ pirmiausia kreipėsi šioje slaugos ligoninėje dirbanti narė Rasa, kuri nurodė, kad VŠĮ K. Griniaus ligoninė paprašė jos apsimokėti už papildomus kvalifikacijos kėlimo kursus, nesuteikiant finansavimo. Tačiau pačios Rasos materialinė padėtis to neleido padaryti. Kaip paaiškėjo įsigilinus „Sandraugos“ teisininkams – ir nereikėjo daryti, nes LR Darbo kodekso 29 str. numato, jog pats darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai yra būtina jo darbo funkcijai atlikti.

Profesinei sąjungai raštu kreipusis į  neseniai pareigas pradėjusią eiti ir įstaigos finansine padėtimi nuolat besiskundžiančią direktorę, buvo sėkmingai išreikalautas kvalifikacijos kėlimo kursų finansavimas. Padrąsintos tokio žingsnio atsiliepė ir dar dvi slaugytojų padėjėjos, kurių materialinė padėtis ir mažamečiai vaikai šeimoje neleido prabangos pačioms finansuoti joms nepriklausančių papildomų kursų.

Tokiu būdu dar dviems K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje dirbančioms slaugytojų padėdėjoms Vilmai ir Gretai Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ tokiu pačiu keliu iškovojo kursų finansavimo išlaidas. Gražiose Kauno vietose, Panemunės pušynuose įsikurusi slaugos ligoninė išimties tvarka skyrė lėšas kompensuoti šių slaugytojų padėjėjų „Sandraugos“ narių papildomos kvalifikacijos mokymo išlaidas.

LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.