Dėl slaugos darbuotojų ateities – „Sandraugos“ vizitas Respublikinėje Kauno ligoninėje

Resp Ligonine Susitikimas2017-10-26

Marių sektoriaus Psichiatrijos klinikoje svarią darbuotojų dalį vienijanti profesinė sąjunga „Sandrauga“ apsilankė VŠĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje. Čia su aukščiausia įstaigos vadovybe buvo aptartos darbuotojų ateities perspektyvos dėl šios ligoninės padaliniuose nuo 2018 m. sausio mėn. laukiančios pertvarkos, paliesiančios Tuberkuliozės ir psichiatrijos bei Vaikų tuberkuliozės skyriaus darbuotojus.

Apie reikšmingas permainas spaudoje apsiskelbusios Respublikinės Kauno ligoninės gen. direktorius doc. dr. Linas Vitkus ir kiti aukščiausi administracijos vadovai profesinę sąjungą „Sandrauga“ informavo apie preliminarų per reorganizaciją atleidžiamų darbuotojų skaičių. Tačiau tuo pačiu buvo garantuota, kad šiems darbuotojams, tarp kurių gydytojai, slaugytojai, pagalbinis medicinos ir ūkio personalas, bus pasiūlytos darbo vietos kituose ligoninės sektoriuose ir filialuose. „Sandrauga“ užtikrino, kad dėl vienų ar kitų priežasčių kitur dirbti persikelti atsisakę darbuotojai gaus priklausančias išeitines išmokas bei pretenduos į ilgalaikio SoDros darbo išmokų fondo paramą.

Susitikimas dėl informavimo ir konsultavimo procedūrų vyko kartu su kitų Respublikinėje Kauno ligoninėje veikiančių profsąjungų atstovais. Vis dėlto, kai kurie iš jų leido sau nepaisyti profsąjunginio solidarumo ir susitikime užsiėmė ne savo narių teisių gynyba ir interesų užtikrinimu, bet pritarimu bet kokiems darbdavio pareiškimams. „Sandrauga“ stebisi, kas darbuotojus pritraukia ir kokiu tikslu jie priklauso tokioms galimai „geltonosioms“ profsąjungoms, nė nemanančioms ginti ir atstovauti savo narių teisių, o teužsiimančioms asmeninio atstovų įvaizdžio formavimu ir nario mokesčio apskaita.

Tuo tarpu susitikime aktualius pasiūlymus ir pastabas teikęs „Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis susirinkusiesiems ir ligoninės administracijai įrodė kolektyvinės sutarties naudą. Kadangi jau pats kolektyvinės sutarties buvimas ir veikimas yra sveikintinas abiems pusėms dalykas. Kolektyvinę sutartį nuspręsta pratęsti ilgesniam laikui. Tačiau „Sandraugos“ pirmininko siūlytiems darbuotojams naudingiems kolektyvinės sutarties pakeitimams pasipriešino solidarumu nepasižymėję kai kurių smulkių, bet garsiai besireiškusių profsąjungų atstovai.

Esminiu susitikimo darbotvarkės klausimu aptarta darbuotojų padėtis po reorganizacijos Psichiatrijos klinikos Marių sektoriaus Tuberkuliozės ir psichiatrijos bei Vaikų ligų klinikos Vaikų tuberkuliozės skyriuose. Jų pacientai dar bus registruojami iki pat š. m. pabaigos, o nuo 2018 m. sausio mėn. prasidės paslaugų ir personalo perkėlimas į kitas parengtas vietas.

Tumėnienės sektoriuje (Panemunėje) bus įsteigta 50 papildomų slaugos lovų, o „Žibutėje“ bus sudarytos sąlygos gydyti iš Vaikų tuberkuliozės skyriaus perkeltus vaikus. Atitinkamai vyks ir personalo perkėlimas. „Sandraugai“ pateikta informacija, kad Respublikinė Kauno ligoninė galinti pasiūlyti apie 40 etatų toliau dirbti po pertvarkos pageidaujantiems darbuotojams. Pensijinio amžiaus ir dėl asmeninių priežasčių persikelti nenorintiems darbuotojams bus užtikrinta solidi išsiskyrimą su ilgamete darboviete lydinti išmokų suma, kuri, pridėjus ilgalaikio darbo išmokų fondą, gali siekti iki 9 vidutinių darbo užmokesčių.

Konstruktyvus dialogas su Respublikinės Kauno ligoninės vadovybe bus atnaujintas jau 2018-ųjų birželio mėnesį. Kolektyvinę sutartį bendru sutarimu numatyta pratęsti bent iki 2019 metų pradžios.

LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.