Kauno apskr. VPK sudaryta Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė

JungtineAtstovybe2017-11-16

Kartu su LPS „Sandrauga“ Jungtinę atstovybę sudarančios profesinės sąjungos visos drauge pasiekė susitarimą, kuris leis, sujungiant savo pastangas, bendromis jėgomis dar efektyviau atstovauti Kauno apskr. vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų interesams, užtikrinti efektyvų darbuotojų teisių gynimą profesinėje, socialinėje ir ekonominėje sferose. Sudarius jungtinę atstovybę, ji įgyvendins darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Kauno apskr. Vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų interesams atstovauja ir kaip lygiateisiai partneriai Jungtinę atstovybę sudarė: Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. Naujoji Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė nuo šiol veikia Kauno apskr. vyriausiajame policijos komisariate.

Šiuo susitarimu LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis kartu su kitų minėtų Kauno apskr. VPK veikiančių profesinių sąjungų pirmininkais, nesteigdami naujo juridinio  asmens, sudarė Jungtinę atstovybę, kurią sudaro aštuoni nariai, po du delegatus iš kiekvienos profsąjungos. Pažymima, kad naujoji Jungtinė atstovybė kontroliuos kaip darbdavys laikosi ir vykdo su profesinių sąjungų narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, o esant reikalui – skirs susirinkimus ir ves derybas.

Jungtinės atstovybės veikla grindžiama bendradarbiavimo, interesų derinimo, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o jos nariai į susirinkimus gali kviesti ekspertus, specialistus dėl nuomonės nagrinėjamais klausimai pateikimo. Taip pat paliekama teisė prie šio susitarimo prisijungti kitoms Kauno apskrities darbuotojus atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, kurių veikla neprieštarauja sudarytos Jungtinės atstovybės deklaruojamiems siekiams ir vertybėms bei nepažeidžia susitarimo iniciatorių interesų ir teisių.

LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.