Kad šventės darbe neapkarstų…

Senelis Kalėdų

2017-12-24

Šventinis laikotarpis ypatingas ne tik dovanomis, šventine nuotaika, tačiau ir darbų bei rūpesčių namuose gausa. Rūpindamasi, kad dirbantieji galėtų pasinaudoti visu jiems priklausančiu nuo darbo pareigų likusiu laiku, „Sandrauga“ primena darbuotojams jų teises dėl viršvalandžių švenčių dienomis, darbo trukmės sutrumpinimo prieš šventes ir apmokėjimo už ypatingas darbo sąlygas šventinėmis dienomis. Tegul per Kalėdas dirba tik Kalėdų Senelis!

Darbuotojai turėtų žinoti, jog švenčių dienų išvakarėse jų darbo dienos (arba pamainos) trukmė turi būti trumpinama viena valanda. Tai negalioja tik sutrumpintą darbo laiką dirbantiems darbuotojams. Pats darbas šventės dieną įprastai švenčių dienomis organizuojamas nėra. Skirti dirbti švenčių dienomis galima tik su ta sąlyga, jei darbuotojas pats su tuo sutinka. Darbuotojo sutikimo dirbti švenčių dienomis forma turėtų būti rašytinė. Čia verta priminti, kad darbo teisėje apskritai galioja tik rašto forma.

Paminėtina, kad ir viršvalandžiai teisiškai galimi dirbti tik darbuotojui sutikus. Čia išskiriami tik išimtiniai atvejai, kai dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai, siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams ir pan.; kai būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai; kai tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. Verta žinoti, kad dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti Darbo kodekse nustatyti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

Darbuotojams už darbas švenčių dienomis traktuojamas kaip ypatingos darbo sąlygos ir turi būti atitinkamai atlygintas pinigine išraiška. Už darbą švenčių dienomis mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Padidintas mokėjimas už darbą švenčių dieną darbuotojui turi būti mokamas neatsižvelgiant į tai, ar toks darbas yra nustatytas jo darbo (pamainos) grafike, ar ne.

Tuo tarpu už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną (jei dirbama ne pagal darbo (pamainos) grafiką) ar viršvalandinį darbą naktį nustatytas ir privalomas mokėti ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis Jei viršvalandžiai dirbami švenčių dieną, mokamas ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

Darbuotojams be kita ko yra pravartu žinoti Darbo kodeksą numatant, kad, darbuotojo prašymu, darbo švenčių dienomis laikas, padaugintas dvigubai, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. Naujajame Darbo kodekse nebeliko trumpalaikių darbo sutarčių rūšies, todėl šventiniu laikotarpiu, padidėjus darbų mastui ir esant poreikiui, tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui su priimamais darbuotojais gali būti sudaromos terminuotos darbo sutartys, būtinos susikaupusių darbų perviršiui atlikti.

Parengta pagal VDI ir LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.