Vokietijoje į gatves išėjo darbininkai, ruošiamasi Europinei dirbančiųjų mobilizacijai

Vokietija streikas2018-01-21

Visą šią savaitę Vokietijoje vilnijo streikų banga, kuri įtraukė daugiau nei 350 tūkstančių darbininkų. Visi jie dirba automobilių, plieno ir elektronikos gamyklose bei surinkimo cechuose, tokiuose kaip pasaulinė milžinė „Siemens“. Darbdaviai kaltinami socialine nelygybe bei išnaudojimu, tačiau vis tiek gąsdina masiniais atleidimais. Sektorių darbuotojus ginanti profesinė sąjunga sako sunerimusi vis augančiu kompanijų godumu pelnui ir nežmonišku elgesiu su darbuotojais, kuriais tesiekiama pasinaudoti pelnui didinti.

„IG Metall“ profesinė sąjunga deda visas pastangas norėdama sutrumpinti darbdavio nesiskaitymą ir savivalę kenčiančių atstovaujamų darbuotojų darbo savaitę. Handelsblatt dienraščiui duotame interviu profesinės sąjungos pirmininkas teigia sieksiantis dabartinę 35-ių valandų darbo savaitę sutrumpinti iki 28 valandų. Tuo pačiu keliamas tikslas šiuo metu vykdomą atlyginimų apkarpymą perversti į atlyginimų kėlimo praktiką, kuri vienintelė galinti išlaikyti darbuotojus šiame pavojingame ir darbuotojų išnaudojimu pasižyminčiame sektoriuje.

Prasidėjus streikams, protestams ir demonstracijoms, pajudėjusios derybos su darbdaviais leidžia tikėtis darbdavių elgesio modelio pokyčio bendraujant su darbuotojais, – rašo Handelsblatt. Darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos lyderiai pasisako už kolektyvinių derybų pirmenybę prieš streikus ir protestus. Vis dėlto, ir toliau tęsiantis darbdavių savivalei gali būti keliama masinė dirbančiųjų mobilizacija prieš atleidimus, apie kuriuos, nuolat automatizuojant darbą, jau skelbia daugelis automobilių, plieno ir elektronikos sektorių įmonių.

Vokietijos automobilių, plieno ir elektronikos sektorių dirbančiuosius atstovaujančios profesinės sąjungos įpratusios žvelgti plačiau ir regi galimybę iškeltus darbuotojų apsaugos tikslus pasiekti į klausimo sprendimą įvedant internacionalinę perspektyvą. Transnacionalinės korporacijos bet kokiomis priemonėmis vaikosi pelno, kurio siekia pamindamos žmogiškumą ir net minimalų rūpinimąsi darbuotoju kaip žmogumi, o ne tik pelno didinimo įrankiu, kuris tėra panaudojamas ir vėliau išmetamas. Jau rašiusi ir televijoje pasisakiusi apie Nacionalinio streiko prioritetą, „Sandrauga“ ne veltui teigė, jog Nacionaliniai streikai – svarbi Europos dirbančiųjų judėjimų dalis.

Šiuo metu Vokietijos sunkiosios ir lengvosios pramonės sektorių dirbantieji, o ypač juos buriančios profesinės sąjungos pasisako už plačios darbininkų mobilizacijos poreikį ne tik Vokietijoje, tačiau ir visoje Europoje. Augantis išnaudojimas ir vergiškos darbo sąlygos patys kalba už būtinybę kovoti nebe žodžiais, o darbais. Jie turi apimti visos dirbančiųjų klasės interesų gynimo sferą prieš didėjančią transnacionalinių korporacijų įtaką, kartu nuolat degraduoja dirbantiesiems siūlomas socialines garantijas ir apsaugą. Dėl šios priežasties šiuo metu Vokietijoje vykstantis automobilių, plieno ir elektronikos sektorių darbuotojų judėjimas gali tapti visuotinio Europinio streiko pradžia.

 Parengta pagal wsws.org.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.