Po teismų „Kauno butų ūkiui“ pagaliau pradėjo veikti protas

butu ukis2018-01-31

„Sandraugos“ teisininkai pasiekė dar vieną pergalę prieš UAB „Kauno butų ūkį“. Neilgai truko šios Kauno miesto savivaldybės globojamos įmonės direktoriaus džiaugsmas po I instancijos teismo. Kauno apygardos teisme pasirašyta taikos sutartis įpareigoja „Kauno butų ūkį“ pateikti svarią darbuotojų dalį šioje įmonėje atstovaujančiai profsąjungai „Sandrauga“ reikalaujamus dokumentus, pareigybinius nuostatus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose įtvirtintas viešą vogimą galimai įteisinantis punktas apie 15 % išskaitymą iš darbuotojų algų.

„Sandrauga“ jau rašė apie Kauno miesto savivaldybės įmonės UAB „Kauno butų ūkis“ darbo tvarkos taisyklėse įtvirtintą tiesioginio apvaginėjimo praktiką. Nesuvokiamas 15 proc. išskaitymas už kiekvieną dirbtą paskyrą (tvarkytą objektą) iš darbuotojų algų niekam nekelia nustebimo, nes įmonę globoja patys pačiausi Kauno vadovai, užsimerkiantys prieš 15 proc. „grietinėlės nugraibymą“ nuo darbuotojų algų ir įrašymą į „Kauno butų ūkio“ sąskaitą. Vis dėlto, ir jie buvo bejėgiai prieš kvalifikuotų „Sandraugos“ teisės specialistų jėgą, įrodytą Kauno apygardos teisme.

Dėl darbuotojų atstovų teisių gynimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus apeliacinį skundą padavusi „Sandrauga“ tęsia sėkmingą bylinėjimosi procesą prieš „Kauno butų ūkį“. Šiai savivaldybės įmonei nepadeda net nusisamdyti brangūs advokatai. Dar praėjusią vasarą „Sandraugos“ teisininkės Živilės Čeplauskės prašymu už teismo įpareigojimo nevykdymą, piktnaudžiavimą teisėmis ir proceso vilkinimą „Kauno butų ūkį“ atstovaujančiam advokatui Ž. Kalinauskui buvo skirta bauda.

Su šiuo advokatu vėl susirėmusiems „Sandraugos“ teisininkams pavyko pasiekti Taikos sutartį, kuria abipusių nuolaidų pagrindu yra pilnai išsprendžiamas byloje kilęs ginčas tarp įmonės darbuotojų interesus besąlygiškai ginančios ir atstovaujančios profesinės sąjungos bei darbdavio „Kauno butų ūkio“. Tolesnė profesinės sąjungos bendravimo su „Kauno butų ūkiu“ pozicija paaiškės ir priklausys nuo šios savivaldybės įmonės laikysenos: bus renkamasi toliau bylinėtis, o galbūt vystomas socialinis dialogas?

Profesinė sąjunga „Sandrauga“ yra atvira socialinio dialogo vystymui, kuris geriausiai užtikrintų visapusę įmonės darbuotojų teisių gynybą ir interesų atstovavimą. Nepaisant pozityvių „Sandraugos“ intencijų, antrasis kelias neatrodo itin tikėtinas. UAB „Kauno butų ūkyje“ vis dar rodosi per anksti kalbėti apie skaidrumo ir viešumo kriterijus, jei net nuvykus į vietą teisėtiems darbuotojų teisių gynėjams iš profsąjungos nėra pateikiamos prašomos pareigybinės instrukcijos ir darbo tvarkos taisyklės, o jų reikia išsireikalauti teismų keliu.

Pats teisminiame procese dalyvavęs „Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis teigia, kad byla šiuo epizodu dar nesibaigia, nes toliau bus atliekami strateginiai žingsniai dėl darbo užmokesčio, priedų bei priemokų tvarkos ir kitų dirbantiesiems itin aktualių einamųjų dalykų ir problemų sprendimų UAB „Kauno butų ūkyje“. Apie padėtį šioje įmonėje netrukus bus informuoti ne tik Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai, bet ir Seimas.

Priminsime, jog šioje Kauno miesto savivaldybės įmonėje dėl įvairių niuansų yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. UAB „Kauno butų ūkį“ savo korupcijos žemėlapyje yra pažymėjusi ir R. I. T. A. (Realių Informacijos Tyrimų Agentūra). Šiame interaktyviame žemėlapyje žmonės gali pranešti apie pastebėtus neskaidrius pirkimus, nepotizmą, korupciją, nupirktą žiniasklaidą, vietinių karaliukų įsigalėjimą ar kitą neteisybę. O kad jos mūsų šalyje išties nestinga įrodo ir „Kauno butų ūkio“ 15 proc. darbuotojų uždarbio „nurašymo“ pavyzdys ir netgi jo legalus įtvirtinimas darbo tvarkos taisyklėse.

LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.