Naujasis Darbo kodeksas augina prašymų darbo ginčų komisijoms skaičių

teismas2018-03-27

Nuo praėjusių metų vidurio įsigaliojęs naujojo Darbo kodekso „liberalumas“ užvertė prašymais visoje šalyje veikiančias darbo ginčų komisijas. Kad būtų patenkintos augančios bylų apimtys, įsteigtos dar 4 papildomos komisijos, kurių iš viso šiuo metu Lietuvoje veikia jau 18. Formalumais neapsunkintas darbo ginčų sprendimas yra nemokamas ir trunka iki 1 mėnesio, todėl VDI ragina darbuotojus vos pajutus darbdavio savivalę, apgavystę ar piktnaudžiavimą nedvejojant kreiptis ir spręsti ginčą teisės keliu.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja darbo ginčų komisijos praėjusiais metais gavo 6,7 tūkst. prašymų. Tai yra beveik penktadaliu daugiau nei 2016 m. Vis dėlto tendencijos nesikeičia: kaip ir anksčiau, absoliučioje daugumoje prašymuose keliamų reikalavimų figūruoja darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo klausimai. Tačiau 2017-aisiais metais kone penktadaliu daugiau gauta reikalavimų dėl žalos atlyginimo (materialinės atsakomybės).

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius atkreipia dėmesį, kad naujasis Darbo kodeksas išplėtė darbo ginčų komisijų kompetenciją. Dėl šio spriežasties jau gaunama ir naujo pobūdžio prašymų, kurių nagrinėjimas iki tol nebuvo priskirtas darbo ginčų komisijoms. „Pagal naujus darbo ginčų komisijų įgaliojimus, dažniausiai asmenys kreipėsi dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Gauti pirmieji reikalavimai dėl baudų skyrimo darbdaviui nevykdant darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties dėl darbo sutarties šalių ikisutartinių santykių. Taip pat sulaukta reikalavimų dėl minimalaus darbo užmokesčio už kvalifikuotą darbą mokėjimo, dėl nušalinimo nuo darbo teisėtumo bei kolektyvinių teisių gynimo“, – teigia VDI vadovas.

Darbo ginčų komisijų praktikoje pastaruoju metu itin dažna ir vertinga bylų baigtimi laikomi atvejai, kai ginčo šalys susitaria tarpusavyje – būna sudaroma taikos sutartis. Tai ekonomiškiausias ir efektyviausias sprendimas abiems ginčo pusėms. Štai 2017 metais net 63 proc. arba 3 iš 5 darbo ginčų komisijų nagrinėtų bylų baigėsi reikalavimų patenkinimu arba taikos sutarčių tarp ginčo šalių sudarymu. Kadangi Darbo ginčų komisijos ginčą nagrinėja trišaliu principu – užtikrinamas proceso nešališkumas, objektyvumas ir skaidrumas.

Darbo ginčų sprendime dalyvauja VDI atstovas ir socialiniai partneriai: darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai. Iš pastarųjų tai – kvalifikuoti profesinės sąjungos teisininkai. Atsižvelgus į visas bylai reikšmingas aplinkybes priimamas sprendimas, o ginčas dėl formalumų nebuvimo darbo ginčuose nebūna ištęstas. Taigi dirbantieji gali greitai ir operatyviai atgauti nesumokėtus pinigus, kurie yra pati dažniausia kreipimosi į darbo ginčų komisijas visoje Lietuvoje priežastis. Prašymus išnagrinėti darbo ginčą galima pateikti bet kuriame teritoriniame VDI skyriuje – esant reikalui jis bus persiųstas reikiamai darbo ginčų komisijai.

Parengta pagal VDI inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *