Dirbti gerai, bet atostogauti dar geriau!

Atėjus vasarai širdį užplūsta euforija ir gera nuotaika ir visai ne keista, juk be kaitrios saulės ir sode sirpstančių uogų, visi žino, kad vasara- atostogų metas, o atostogauti gera!

Kiekvienam dirbančiajam reikalingas poilsis. Kaip teigia specialistai, geriausias poilsis – pakeisti aplinką ir veiklos pobūdį. Svarbiausia patirti kiek galima daugiau naujų įspūdžių, atsipalaiduoti, kad į darbą grįžtumėte iš ties pailsėję. Ir ne visada tam reikia visų atostogų . Gali užtekti kiek pailginto savaitgalio, kad grįžtumėte į darbą pailsėję ir kūnu, ir siela. O tai darbo kokybei taip pat labai svarbu.

Nors kasmetinės atostogos yra įprasta procedūra, kai kuriems darbuotojams ir darbdaviams vis dar kyla klausimų dėl atostogų suteikimo tvarkos.

Svarbu nepamiršti esminių aspektų: atostogų suteikimo tvarkos, atostogų trukmės, apmokėjimo už kasmetines atostogas.

Būtų juokinga, jei atostogauti išeitume iš kart, kai pajustume, jog to norime, be jokių darbdavio įspėjimų, ar ne?

Kiekvienam darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti skiriamos kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis- kasmetinės atostogos. Pagal LR darbo kodekso 169 straipsnio nuostatas kasmetinės atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus.

Kasmetinių atostogų metu darbuotojui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis ir jam paliekama jo darbo vieta (pareigos). DK 162 str. nurodyta, jog švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos; Kasmetinės atostogos yra minimalios, pailgintos ir papildomos. Šį atostogų laikotarpį svarbu iš anksto suderinti su darbdaviu, todėl pajutus poreikį atostogauti, pirmiausia parašomas prašymas dėl atostogų.

Darbdaviai dažnai kalendorinių metų pradžioje sudaro grafiką, pagal kurį darbuotojams yra suteikiamos kasmetinės atostogos. Darbuotojai turi teisę iš anksto pareikšti savo pageidavimus, ir pagal galimybę į juos turi būti atsižvelgiama.

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos už darbą, todėl jų trukmė jokiu pagrindu (pvz., už darbo drausmės pažeidimus ar pan.) negali būti mažinama. Tačiau teisės į šias atostogas atsiradimas ir jų trukmė gali būti skirtingi ir priklauso nuo teisės aktuose nustatytų sąlygų įgyvendinimo.

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė – 28 kalendorinės dienos. Kasmetinės 35 kalendorinių dienų atostogos suteikiamos darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba vaiką invalidą iki 16 metų, invalidams, kitiems įstatymų nustatytiems asmenims. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos.

Kasmetinės pailgintos iki 58 kalendorinių dienų atostogos suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių darbas yra susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės.

Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Nors kasmetinių atostogų trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis, už atostogas mokama pagal tam laikotarpiui tenkančias darbo dienas. Vidutinis darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką iš 3 paskutinių prieš atostogas einančių kalendorinių mėnesių darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Gauta bendra suma dalijama iš faktiškai per tą laikotarpį dirbtų dienų (valandų) skaičiaus, įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas, taip pat be svarbių priežasčių nedirbtas darbo dienas (valandas) ir tokiu būdu nustatomas vienos darbo dienos (valandos) vidutinis atlygis. Minėtu būdu nustatytas vienos dienos (valandos) vidutinis atlygis dauginamas iš atostogų laikotarpiui pagal darbuotojo ar darbovietės darbo grafiką tenkančių darbo dienų (valandų) skaičiaus. Gauta suma ir sudarys atostoginį atlyginimą, iš kurio išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis ir sveikatos draudimo bei socialinio draudimo įmokos.

Daugiau informacijos apie Kasmetines atostogas, jų suteikimo tvarką, apmokėjimą, trukmę, visada galite rast LR Darbo Kodekse. Na, o jei jau su šiais esminiais aspektais susipažinote, galite ramiai planuoti savo poilsį- kur atostogausite, ką veiksite. Juk atostogos padeda išlipti iš kasdienio darbo ratų ir pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies. Net ir labai mėgstantiems savo darbą yra sveika sustoti ir įvertinti viską iš naujo, natūraliam prasmės suteikimui.

Šiltų, gražių ir turiningų Jums atostogų!

D.L.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *