VĮ „Kelių priežiūra“ vadovas kelio darbininkams pažadėjo aplankyti kiekvieną padalinį

KPrieziura04-11 (1)2018-04-12

Savo gretose kelis šimtus VĮ „Kelių priežiūra“ vairuotojų–kelio darbininkų jungianti profesinė sąjunga „Sandrauga“ organizavo betarpišką dirbančiųjų susitikimą su įmonės gen. direktoriumi. Susitikimo iniciatyvos „Sandrauga“ ėmėsi siekti nuolat sulaukdama kelio darbininkų nusiskundimų ir dėl lankant meistrijas girdimos problematikos. Ji apima budėjimus namuose, darbo grafikų sudarymą, koeficientų sistemos neaiškumą.

Visoje šalyje išsidėsčiusiose meistrijose vairuotojus–kelio darbininkus atstovaujanti profesinė sąjunga „Sandrauga“ dar praėjusią vasarą buvusiems VĮ „Automagistralė“ darbininkams padėjo atgauti nepriemokas už 3 metų darbą naktimis, švenčių dienomis ir viršvalandžiais. Darbininkams sugrąžintos sumos bendrai siekė kelis šimtus tūkstančių eurų. Po reorganizacijos VĮ „Kelių priežiūra“ normalizavo darbuotojų apmokėjimo tvarką, tačiau „Sandrauga“ vis tiek sulaukia savo narių kelio darbininkų nusiskundimų. Juose dėstomai problematikai spręsti profesinė sąjunga pasistengė nedelsiant organizuoti bendrą trišalį VĮ „Kelių priežiūra“ aukščiausios vadovybės, įvairių meistrijų darbininkų bei „Sandraugos“ atstovų susitikimą.

VĮ „Kelių priežiūra“ administracijos patalpose Kaune vykusiame susitikime be „Sandraugos“ pirmininko Kęstučio Juknio ir dviejų profsąjungos teisininkių dalyvavo keturi kelio darbininkų atstovai iš skirtingų aplink automagistralę išsidėsčiusių meistrijų. Kiekvienas iš jų VĮ „Kelių priežiūra“ generaliniam direktoriui Dariui Aleknavičiui išdėstė dirbantiesiems aktualiausias problemas ir pasiūlė galimus jų sprendimo būdus. Darbininkų siūlymus ir pastabas betarpiškai išklausė ne tik įmonės gen. direktorius, bet ir kiti įmonės vadovai bei komunikacijos specialistai.

Vairuotojų–kelio darbininkų išsakomos problematikos ašimi buvo dirbančiuosius prie darbdavio net ir esant namuose pririšantis pasyvus budėjimas. Darbininkai įmonės vadovo prašė padidinti pasyvaus budėjimo namuose apmokestinimą nuo minimalios Darbo kodekso reglamentuojamos 20 proc. sumos iki bent jau 30 proc., deja, tačiau kol kas įmonės vadovai tokio žingsnio imtis neketina. Tarp kitų paviešintų darbininkų skaudulių buvo suminės darbo laiko apskaitos problema.

KPrieziura04-11 (2)Dėl grafikų netolydumo kelio darbininkams vieną mėnesį tenka dirbti po 200, o kitą jau tik po 100 valandų bei susidaro net iki 11 iš eilės poilsio dienų. Taip pat gen. direktoriui išdėstyta darbininkų kategorijų neaiškumo ir koeficientų kaitaliojimo problema. Galbūt tai problema ir nebūtų, jei darbininkus kas nors su visais koeficientų niuansais supažindintų, bet atskirų meistrijų vadovai to nepadaro.

Susitikimo pabaigoje profesinės sąjungos nariai VĮ „Kelių priežiūra“ darbuotojai išreiškė pageidavimą ir paprašė įmonės gen. direktoriaus aplankyti jų padalinius, kur dirbantieji galėtų tiesiogiai pasimatyti su savo aukščiausiu vadovu ir bendruose susirinkimuose išsakyti rūpimus klausimus. Į šį prašymą atsižvelgęs gen. direktorius D. Aleknavičius informavo, kad jau gegužės pradžioje planuojami vizitai po visus VĮ „Kelių priežiūra“ padalinius.

Po susitikimo vairuotojai–kelio darbininkai turėjo progą laisvai ir tiesiogiai pabendrauti su pačiu įmonės vadovu, o „Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis pasidžiaugė susitikimu. Pasak profesinės sąjungos pirmininko, šis trišalis vizitas padeda stabilius pagrindus tolesniam sėkmingam „Sandraugos“ narių darbininkų atstovavimui ir interesų gynimui, o užmegztas socialinis dialogas su geranoriškai nusiteikusiu įmonės vadovu leidžia tikėtis dar daugiau teigiamų pokyčių ateityje.

 LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.