Dirbi be sutarties? Esi „nelegalas“

2013-07-31

Jau ne kartą esame minėję, apie darbo sutarties pasirašymo būtinumą, einant darbintis. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti ir eiti pareigas į kurias yra priimamas, o darbdavys suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbo užmokestį ir užtikrinti darbo įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje,šalių susitarimu, nustatytas darbo sąlygas. Plačiau

Ar teko patirti psichologinį smurtą darbe?

 2013-07-29

Galbūt teko kada atsidurti situacijoje, kai net ir labai mėgdamas savo darbą, neretai pagalvojate, kad norėtumėte iš jo išeiti?

Paaiškinti sunku kodėl, tačiau darbe pradėjote jausti įtampą, patirti stresą ir nors pats darbo krūvis nevargina nė kiek, nuo „tokios“ darbo atmosferos norisi bėgti kuo toliau.

Daug kalbame apie įvairias žmogaus darbo teises, įstatymus, tačiau kartais norėtųsi priminti, kad daugelis atvejų pirmiausia prasideda nuo pačio žmogaus, nuo jo būsenos, ir nuo to, koki santykiai vyrauja jo darbovietėje ir kokia komunikacijos forma yra palaikoma. Plačiau

Ne žodžiais o darbais…

2013-07-25

Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ svarbu ne tik deklaruoti pagalbą savo nariams, tačiau naudojant įvairias teisinės priemones, kuo labiau užtikrinti savo nariams darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

Tačiau ar įmanoma tinkamai užtikrinti darbuotojo teises nesant darbuotojo suvokimo, iniciatyvos ir aktyvaus dalyvavimo sprendžiant susidariusią problemą?

Tikrai ne. Teisių apsaugos lygis priklauso ne tik nuo tinkamai vykdomos profesinių sąjungų veiklos, bet ir nuo paties darbuotojo aktyvaus dalyvavimo užtikrinant savo teisių apsaugą, todėl būtinas abipusis aktyvus bendradarbiavimas.

LPS “Sandrauga” jungia įvairius sektorius, yra sukūrusi ne vieną savo padalinį skirtinguose valstybės institucijose. Kiekvienam padaliniui yra išrenkamas padalinio pirmininkas, iš kurio tikimasi ypatingo bendradarbiavimo, atstovavimo ir aktyvios veiklos.

 Mes džiaugiamės savo nariais, kurie jau eilę metų būdami mūsų tarpe, aktyviai veikia ir atstovauja savo profesines sąjungas, o tuo pačiu yra ir nepakeičiami savo profesijos specialistai.Jau penkeri metai, kai pareigūnų, valstybinių įstaigų sektoriui atstovauja pareigūnė, teisininkė Živilė Čeplauskė. Plačiau