Seminaras „Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis medžio apdirbimo ir baldų gamybos sektoriuse“

2019-03-29

Kovo 27 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis, bei teisininkai dalyvavo Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros ir valstybinės darbo inspekcijos organizuotame seminare „Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis medžio apdirbimo ir baldų gamybos sektoriuse“. Naudingus ir išsamius pranešimus skaitė Nerija Šot (EU-OSHA Lietuvos Ryšių punkto koordinatorė, VDI), Gediminas Valentėlis ir Vesta Macė (VDI, techninės saugos skyriaus vyr. 20190327_112340darbo inspektoriai), Rita Zubkevičiūtė (VDI, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyr. darbo inspektorė). Plačiau

Įstatymo projektas – telieka tik repeticija

2019-03-26

Seimo narių grupė pateikė Lietuvos Respublikos socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektą, kuris šiandien bus svarstomas Trišalės tarybos posėdyje. Atrodytų, kad tikslai geraširdiški ir nuoširdūs, siekiant pagaliau suderinti, kokiais principais vadovaujantis turėtų vykti socialinis dialogas ir kokiomis priemonėmis jį įgyvendinti. Tačiau iliuzijos dingsta, kai pradedi nagrinėti įstatymo projekto nuostatas.m600 Plačiau

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: per pusantrų metų įvykę pokyčiai

2019-03-26

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui žymiai sumažėjo minimalią mėnesio algą gaunančių darbuotojų skaičius, o patys darbuotojai aktyviau pradėjo ginti savo teises darbo ginčų komisijose. Taip pat Lietuvoje pastebimas spartus vidutinio mėnesio darbo užmokesčio augimas, 1177_870d44d316ff4044862f83998bd38786tačiau tai susiję ne tik su Darbo kodekso įsigaliojimu, bet ir darbuotojų trūkumu darbo rinkoje bei bendru ekonomikos augimu.

Plačiau

Trišalės tarybos posėdis jau rytoj

2019-03-25

Rytoj, kovo 26 d. įvyks eilinis Lietuvos trišalės tarybos posėdis. Jame bus svarstomas Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas, kuris taryboje pristatytas sausio 22 d., pakartotinai svarstytas – vasario 19 d. posėdyje. Pastarajame nutarta prašyti socialinių partnerių kartu teikti ir pasiūlymus dėl Darbo kodekso pakeitimo, kuris įpareigotų darbdavį  darbo skelbimuose nurodyti informaciją apie siūlomo darbo užmokesčio dydį ir (arba) dydžio intervalą. Taipdd pat prašoma pasiūlymų dėl Konkurencijos įstatymo, kurį siūloma papildyti nuostata, kad karteliniu susitarimu nebūtų laikomas gerinantis tam tikros ūkio šakos darbuotojų darbo sąlygas.